Σε συνέχεια της πρώτης ανακοίνωσής για μετακίνηση της εξεταστικής στις 14-20 Δεκεμβρίου 2020, δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να αναβάλουμε για δεύτερη φορά την εξεταστική περίοδο έχοντας πλήρη συνείδηση των δυσκολιών που προέκυψαν. Δεν θα επιθυμούσαμε κατ’ ουδένα λόγο να οργανώσουμε μία εξεταστική η οποία θα στερούσε από κάποιους τη δυνατότητα μετακίνησης στα εξεταστικά κέντρα ανά τη χώρα.

Τα κέντρα εξετάσεων θα είναι ακριβώς τα ίδια με τις ίδιες ώρες. Θα αλλάξουν μόνο οι ημέρες οι οποίες και θα ανακοινωθούν μόλις αυτό καταστεί εφικτό. Ευχόμαστε δε να μας το επιτρέψουν οι συγκυρίες ώστε οι εξετάσεις να διεξαχθούν από 18 έως 24 Ιανουαρίου 2021. Καινούργιες προσκλήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας.

Όσον αφορά στην εξεταστική του Μαΐου 2021 και επειδή δεν θέλουμε να στερήσουμε χρόνο προετοιμασίας από τους μελλοντικούς υποψηφίους, θα μεταφερθεί τον Ιούνιο 2021 με αναλυτικό πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί προσεχώς.