Τα νέα στοιχεία για την ύφεση και την ελληνική οικονομία, που ήδη αντιμετωπίζει τις συνέπειες της πανδημίας, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία το ΑΕΠ κατά το γ' τρίμηνο παρουσίασε αύξηση κατά 2,3% συγκριτικά με το β' τρίμηνο, ενώ σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο του 2019 μειώθηκε κατά 11,7%.

Την έκπληξη, ωστόσο, έκαναν τα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο. Βάσει των διορθωμένων στοιχείων, στο α’ τρίμηνο καταγράφηκαν θετικοί ρυθμοί 0,4% (αντί προβλεπόμενης πτώσης 0,5%), ενώ η βουτιά στο β’ τρίμηνο περιορίστηκε στο 14,2%, από την πρόβλεψη του 15,2%.

Η νέα έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για την ελληνική οικονομία

Οι επιδόσεις της οικονομίας ανά τομέα έχουν ως εξής:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 14,0% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2020.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 0,4% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2020.
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 10,4% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2020.
Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 6,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 39,2%.
Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 9,6% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2020.
Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 12,2%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,4%. 2.

Οι ετήσεις μεταβολές:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2019.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2019.
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 44,9% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2019.
Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 80,0%.
Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 6,4% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2019.