Στις 14 Δεκεμβρίου τ.έ. το τουρκικόν ερευνοπειρατικόν πλοίον θα λάβει εντολήν να συνεχίσει τις παραβιάσεις του στην Ελληνκήν και Κυπριακήν Υφαλοκρηπίδα. Το ότι διέκοψε για ολίγον ήταν για να επιβάλλει στους ευρωπαίους με τον δικόν τρόπον όπως κάνει πάντα ο τούρκος, τις θελήσεις του ώστε να μη επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος της χώρας του για το όργιον των παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου της Θαλάσσης και τις άνευ δυνατότητος περιγραφής ταπεινωτικές δραστηριότητες στα Ελληνικά χωρικά ύδατα.

Οι ευρωπαίοι βλέπουν αυτές τις άθλιες παρανομίες αλλά δεν αντιδρούν. Πρόκειται για παραβιάσεις χώρων της Α-ν-ένωτης Ευρώπης, τόσον στον εναέριον χώρον, όσον και στον θαλάσσιον. Καμμία αντίδραση. Και η Ελλάδα αντί να αντιδράσει μόνη της εκλιπαρεί επί καθημερινής βάσεως την μαμά να κάμει ντα το παιλιόπαιδον που την ενοχλεί καθημερινώς. Αλλά η μαμά προβεβηκυία στην ηλικίαν έχει απωλέσει την ακοήν της πλήρως. Και η Ελλάς κακώς ποιούσα υπέβαλε κατάλογον τιμωριών για να αποφασίσει η μαμά στις σύσκεψη με τα παιδιά της.

Ανάλογος τιμωρία επέκειτο και τον Οκτώβριον αλλά, η τουρκία διπλωματικώς ποιούσα απέσυρε το πειρατικόν από τα Ελληνικά ύδατα, επέτυχε την ατιμωρησίαν και την επομένην επανήλθε θριαμβεύτρια, κάτι που είχαμεν προβλέψει σε σχετικόν τότε άρθρον μας!! Τώρα θα επιτύχει το αυτό αποτέλεσμα. Δεν τολμούν να της επιβάλλουν κυρώσεις γιατί έχουν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τα διάφορα κράτη μεταξύ της, γιατί ίσως δεν τους ενδιαφέρει να πάρουν το μέρος της Ελλάδος, φαινόμενον διαχρονικόν κατά της χώρας μας από διάφορες χώρες δήθεν φίλιες προς εμάς!!!

Αποφάσεις περί κυρώσεων μάλλον δεν θα υπάρξουν και αν υπάρξουν θα είναι τόσον ασήμαντες, ώστε η τουρκία θα συνεχίσει χωρίς εμπόδιον να δρα σε Ελληνικά και Διεθνή ύδατα κατά το δοκούν. Η πράξη αυτή θα είναι μια ακόμα επιβεβαίωση ότι Ευρώπη είναι ανύπαρκτη και αδύναμη και κακώς δεχόμεθα τις εντολές της ή εκλιπαρούμεν την βοήθειάν της.

Μέτρα κατά της τουρκίας πρέπει να επιβάλομεν εμείς μόνοι μας, εύκολον είναι π.χ. να μη αγοράζομεν τα προϊόντα της που φθάνουν στην χώρα μας, ούτε να πηγαίνομεν στις πόλεις της για αγορές, να επιβληθούν φόροι στα εισαγόμενα, να σταματήσει το άγριον «χαράτσι» των Μητροπόλεων μας από την Νομαρχίαν της ΚΠόλεως και δεκάδες άλλα. Ας κάμομεν το πρώτον βήμα εμείς και ας μη επαιτούμεν την βοήθειαν άλλων! Θα την δούμεν σε ολίγες ημέρες και είθε να μη είναι άκρως απογοητευτική.