Με την τροπολογία που κατατέθηκε την Τετάρτη ορίζεται ότι το ποσό της αποζημίωσης που θα λαμβάνει από το κράτος κάθε ιδιοκτήτης εκμισθούμενου ακινήτου για την αναγκαστική μείωση των μισθωμάτων του κατά 40%.

Το ποσό ανέρχεται στο 50% της εισοδηματικής του απώλειας (στο 50% του 40% του μισθώματος ή στο 20% του συνολικού μισθώματος)- είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Ταυτόχρονα δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου, τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων  για να αποζημιωθούν για το 50% της ζημιάς που έχουν υποστεί από το υποχρεωτικό κατά 40% κούρεμα των ενοικίων Νοεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση Covid μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Πρόκειται για μία θετική εξέλιξη με την κυβέρνηση να υλοποιεί μια από τις βασικές της δεσμεύσεις προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων για το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Όμως τα χρήματα που είναι πάρουν είναι λίγα μπροστά στην στήριξη που έχει δείξει ο κλάδος προς την πολιτεία και την αγορά για όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας,  σύμφωνα με αρκετούς ιδιοκτήτες ακινήτων .

Οι απώλειες που είχαν τους περασμένους μήνες δεν καλύπτονται από τα χρήματα αυτά, ενώ θα είναι ακόμα μεγαλύτερες εφόσον το lockdown συνεχιστεί και το μέτρα παραμείνει στο διηνεκές.