Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, θα υποβάλλει πρόταση συμμετοχής ως δικαιούχος Φορέας στο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων του Οργανισμού Ασφαλίσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με τίτλο «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019». Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στο ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%).

Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση των συναδέλφων σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται απόλυτα με το αντικείμενο “Εξοικονόμηση Ενέργειας και Έξυπνες Λύσεις”.

Πιο συγκεκριμένα οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι:

  • Εξοικονόμηση Ενέργειας και Συστήματα Διαχείρισης (BMS)
  • Υβριδικά Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε κτίρια και υποδομές
  • Έξυπνες υποδομές (Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Αισθητήρες) και εφαρμογές σε κτίρια
  • Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

  • Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης έχουν Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΕ που είναι εργαζόμενοι σε σχέση μισθωτής απασχόλησης σε επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1-49 άτομα.
  • Οι επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να είναι είτε μέλη του ΤΕΕ είτε να δραστηριοποιούνται σε τεχνικό κλάδο.
  • Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια άδειας άσκησης επαγγέλματος από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρηση να έχει έδρα της εντός της Π.Ε. Αχαΐας.

Η διάρκεια κατάρτισης ορίζεται στις 40 ώρες

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με αποστολή στην διεύθυνση [email protected] από την Πέμπτη 3/12/20 και ώρα 08.00 π.μ. μέχρι την Παρασκευή 4/12/20 και ώρα 9.00 μ.μ.

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα έντυπα συμμετοχής σε αυτή μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ www.teetde.gr