Προς τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απευθύνθηκε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Σπύρος Μυλωνάς, θέτοντας το πρόβλημα των ρύπων που παράγονται από τη λειτουργία των πυρηνελαιουργείων στη Βιομηχανική Περιοχή.

Για την ακρίβεια ο Σπ. Μυλωνάς ζητάει τη διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη μέτρηση των αέριων ρύπων αλλά και για τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων των πυρηνελαιουργείων προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και η τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η επιστολή Μυλωνά προς τις δύο Διευθύνσεις έχει ως εξής:

«Ως γνωστόν την περίοδο που διανύουμε βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία τα πυρηνελαιουργεία της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών. Από την λειτουργία αυτή τίθενται ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους αέριους ρύπους και τη διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων τους. Για λόγους προστασίας την δημοσίας υγείας παρακαλούμε για τη διενέργεια ελέγχων και τη μέτρηση των αέριων ρύπων που εκλύονται στην ατμόσφαιρα και για τα στέρεα και για τα υγρά απόβλητα προκειμένου να υπάρξουν όλες οι απαραίτητες συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος και τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος είναι στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και ταυτόχρονα αναμένει τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα διενεργήσετε».