Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας

Διαδικτυακό Εισαγωγικό Σεμινάριο στο πλαίσιο του
Τοπικού Πολιτιστικού Δικτύου Σχολείων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας

«Κατανοώντας τη διαφορετικότητα μέσα από το βιβλίο-
Ζωντανεύοντας το βιβλίο στο Μουσείο»

2/12/2020, ώρα 18.30