Το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το «Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής» συμμετέχει στο έργο «Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional economy (EXTRA-SMEs)» (https://www.interregeurope.eu/extra-smes/). Το έργο EXTRA-SMEs συγκεντρώνει 9 φορείς από 8 Περιφέρειες και 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την επέκταση των αγροτικών και παράκτιων ΜΜΕ του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών σε ευρύτερες αγορές για την προώθηση των προϊόντων τους, μέσω απλούστερων και βελτιωμένων διοικητικών διαδικασιών και καινοτόμων τεχνολογιών. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Interreg Europe (http://www.interregeurope.eu/).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκε η 5η συνάντηση ενδιαφερομένων μερών, διαδικτυακά, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας κατά του COVID-19. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς των κ.κ.: Χρήστου Μπούρα (Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου) και Γεώργιου Παξιμάδη (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο, Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών) και συνεχίστηκε με τις παρουσιάσεις των κκ. Φίλιππου Παπαγεωργίου (Διευθυντής Ιχθυοκαλλιέργειας στο National Fisheries Development Program στη Σαουδική Αραβία), Μάρκου Κολυγά (Μέλους Τεχνικής Ομάδας ΕΛΟΠΥ), Ευθύμιου Σπίνου (Βιολόγος-Ιχθυολόγος, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ΠΔΕ) και Ιωάννη Θεοδώρου (Επίκουρος καθηγητής Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Πανεπιστήμιο Πατρών). Στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν ακροατές από διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), καθώς και εκπρόσωποι Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας.

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, σχετικά με την έκδοση αδειών και τα Ευρωπαϊκά ecolabels για την υδατοκαλλιέργεια και τα προϊόντα της και τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στον κλάδο.