Η αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα σε σχέση με την εργασία και την οικονομία, η αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας και ο φόβος της νόσου του κορωνοϊού, μεταξύ άλλων, οδήγησαν περίπου 300 πατρινούς στο να ζητήσουν βοήθεια από τον Σύλλογο για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ Πάτρας, μόνο κατά το πρώτο στάδιο της πανδημίας, από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Συλλόγου η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν είναι οι χρόνια πάσχοντες, που επισκέπτονται σε τακτική βάση τους ψυχοθεραπευτές της δομής.

Είναι νέα περιστατικά που χρειάστηκαν ψυχιατρική και παιδοψυχιατρική βοήθεια και κάποια εκ των οποίων συστηματικότερη θεραπευτική βοήθεια από την ομάδα του συλλόγου.