Σε μεγίστην ανησυχίαν και απόλυτην ψυχικήν διαταραχήν ευρίσκονται καθημερινώς οι ακροατές των Τηλεοράσεων και των Ραδιοφώνων με τις ακατάπαυστες ανακοινώσεις των κάθε ειδικότητος Καθηγητών Πανεπιστημίων Ελληνικών και ξένων αλλά και λοιπών ιατρικών παραγόντων. Άγχος, ανησυχία, φόβος, σκοτεινόν και αβέβαιον μέλλον, ψυχοπλάκωση, κατάθλιψη και άλλα πολλά είναι οι πιέσεις που στριφογυρίζουν στο μυαλό όσων ακούνε τις ανακοινώσεις. Επιβεβλημένες φυσικά αλλά προξενούσες άγχος. Και δυστυχώς δεν είναι απλές και άπαξ της ημέρας, αλλά διαρκείς «από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός». Αν ακολουθείτο η τακτική της άπαξ της ημέρας ανακοινώσεως όπως εγένετο κάποιο διάστημα αρχικώς, τα πράγματα δεν θα ήσαν τόσον τρομακτικά. Σήμερα έχομεν όλον το 24ωρον ανακοινώσεις ειδικών (κάπου κάπως αντικρουόμενες μεταξύ τους), ακούμεν δε μερικά όπως.

Θα υπάρχουν πολλά κρούσματα, ανεκοίνωναν από τον Οκτώβριον.
Θα πρέπει να επιβληθεί περιορισμός αν υπερβούμεν κάποιον όριον.

Ίσως παραταθεί το επιβληθέν «λοκτντάουν»!!!!! Λυπάμαι που ανέφερα αυτή την λέξη, δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, αλλά εκπλήσσομαι απογοητευτικώς με την χρήση της από όλους χωρίς κανείς να αναφέρει την αντίστοιχη Ελληνικήν! Τόσον γοητεύονται με αναφορά λέξεων ξένου γλωσσαρίου;;;; Και οι Καθηγητές και οι Δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί παράγοντες μόνον αυτήν την λέξιν γνωρίζουν! Λυπάμαι και θλίβομαι!
Η τρίτη επιδρομή της πανδημίας ίσως είναι ισχυρότερη!!
Και δεκάδες άλλα που πολλάκις δεν συνταυτίζονται μεταξύ τους.

Τα δελτία ειδήσεων είναι «γεμάτα» από Καθηγητές ομιλούντες ή καλλίτερον απαντούντες σε ερωτήσεις από μη ειδικούς στο επάγγελμά τους, με αποτέλεσμα ο χρόνος των ειδήσεων να περιορίζεται άκρως αισθητώς. Αλλά και προσκεκλημένοι να μη υπάρχουν, πάλιν το μέγιστον μέρος αφορά την πανδημίαν. Άλλη είδηση δεν υπάρχει. Πως λύθηκαν αυτομάτως όλα τα προβλήματα της Ελλάδος;; Καλόν θα είναι να γίνει αισθητός περιορισμός των ανακοινώσεων γύρω από τον Κορωναϊόν. Δύο λέξεις ενημερωτικώς αν παρίσταται ανάγκη. Οι λοιπές ειδήσεις να αναφέρονται και στις ανάγκες που πλήττουν τον πληθυσμόν και πως αυτές είναι δυνατόν να απομακρυνθούν, αναφορές για τον περιορισμόν της ανεργίας, για αποτροπήν των εγκλημάτων, για ενίσχυση του δημογραφικού και άλλα συναφή. Προτάσεις και συζητήσεις επ’ αυτών με τους καλεσμένους και όχι τα τετριμμένα πολιτικά θέματα. Παρουσιάσεις εκπομπών με πνευματικόν – μορφωτικόν περιεχόμενον, ιστορικόν, λογοτεχνικόν και άλλα. Και προς επίρρωση τούτων αναφέρω το εξής.

Προχθές 24 τρέχοντος ενώ ήμουν σε καταθλιπτικήν κατάσταση με τις Τηλεοράσεις, δέχθηκα τηλεφώνημα να ανοίξω την ΕΡΤ 3. Παρηκολούθησα την εκπομπήν «Ελληνικά Δρόμενα», περιγραφική τόπου, με νησιωτικήν μουσικήν και οργανωπαίκτες τους Ιάκωβον και Γεώργιον Γαβράν. Έζησα μίαν ώρα απολύτου ψυχικής ευφορίας, αγαλλιάσεως και πλήρους ξεχασμού των ψυχοπλακωτικών περί ιού αναφορών, σε σημείον που δεν γνώριζαν ότι υπήρχε!

Μετά γύρισα στην απόλυτην μελαγχολίαν! Μήπως πρέπει να την απομακρύνουν;