Το Επιμελητήριο Αχαΐας απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνο Χατζηδάκη  για το θέμα των οφειλών των επιχειρήσεων στη ΔΕΗ.

Στην επιστολή του ο Προέδρος Πλάτων Μαρλαφέκας αναφέρει:

Με την παρούσα αναφερόμαστε στα προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση, σύμφωνα με τους ΚΑΔ που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και ισχύουν.

Η μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι σε υπέρτατο βαθμό, με αποτέλεσμα, ως γνωστόν, να αδυνατούν να τακτοποιήσουν και τις πιο απαραίτητες υποχρεώσεις τους.

Στα πλαίσια αυτά, έχουν ληφθεί μέτρα από την Κυβέρνηση, για ρύθμιση των υποχρεώσεων τους αλλά και για κατά το δυνατόν τόνωση της βιωσιμότητας με διάφορες παρεμβάσεις.

Η ΔΕΗ, αντίστοιχα και σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις που ισχύουν, στα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί λόγω των εκτάκτων συνθηκών.

Παράλληλα, σας υπενθυμίζουμε, πως η περιοχή μας είναι αποκομμένη από εναλλακτικά δίκτυα ενέργειας, έναντι άλλων περιοχών της χώρας μας, που την κατατάσσει ενεργειακά στις περιοχές ειδικών συνθηκών, με τις ακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις που σημαίνει αυτό.

Στα πλαίσια αυτά εισηγούμαστε, μέχρι να τελειώσουν οριστικά  τα lock down, να παγώσετε τις οφειλές στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σύμφωνα με τους ισχύοντες ΚΑΔ.

Και όταν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, να ρυθμιστούν οι οφειλές αυτές για 36 η 48 μήνες, ώστε να δοθεί ο χρόνος, να επανακάμψουν – κατά το δυνατόν – οι μικρομεσαίες  επιχειρήσεις που πλήττονται σε απόλυτο βαθμό.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Πλάτων Μαρλαφέκας