Αποζημίωση 2.000 ευρώ επιδίκασε δικαστήριο σε πολίτη, ο οποίος δεχόταν επανειλημμένα διαφημιστικά τηλεφωνήματα παρότι είχε ζητήσει τη διαγραφή του από τα μητρώα της εταιρείας.

Όπως γράφει η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», η εν λόγω εταιρεία συνέχιζε να τηλεφωνεί στον πολίτη, παραβιάζοντας το νόμο για τα προσωπικά δεδομένα.

Σημειώνεται ότι ο πολίτης είχε ζητήσει τόσο εγγράφως όσο και με e-mail να διαγραφεί από τα μητρώα της διαφημιζόμενης εταιρείας -κάτι το οποίο είναι δικαίωμά του με βάση το νόμο για τα προσωπικά δεδομένα.