Έχει βρει τον ρυθμό και είναι πιο γρήγορος και από μηχάνημα!