Ξεκινώντας από το μικροσκοπικό Βατικανό, η ομάδα του καναλιού MetaBallStudios μας παρουσιάζει μια σύγκριση με δεκάδες πόλεις του κόσμου, με βάση την αστική έκταση που καλύπτουν.

Σύμφωνα με το Demographia που παρέχει τα στοιχεία, μια αστική περιοχή είναι μια έκταση γης μέσα σε μια αγορά εργασίας (μητροπολιτική περιοχή), η οποία βρίσκεται σε συνεχή αστική ανάπτυξη και δεν περιέχει αγροτική γη.