Είναι και αυτό μια λύση για να πας από το κρεβάτι στο γραφείο.