Την ακόλουθη επιστολή για την επισκευή του οδοστρώματος σε οδούς Ομήρου και Πίνδου στο Μιντολόγλι κατέθεσε ο επικεφαλής της Ώρας Πατρών Γιώργος Ρώρος προς τους κκ Αντιδημάρχους Κορδά και Τογιοπούλου.

Η παράταξή μας Ώρα Πατρών έχει δεχθεί έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων που διαμένουν στο Μιντιλόγλι στις οδούς Ομήρου και Πίνδου για την άθλια κατάσταση του οδοστρώματος. Μετά από επιτόπια εξέταση διαπιστώσαμε τις εύλογες διαμαρτυρίες τους.

Ερωτούμε:

1) Έχει εκπονηθεί τεχνικό πρόγραμμα από την υπηρεσία σας για τις παραπάνω οδούς;

2) Ποιο το χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των ασφαλτοστρώσεων και συντήρηση των δρόμων με το δεδομένο, ότι έρχεται χειμώνας και η προσβασιμότητα θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη αν όχι αδύνατη.

3) Έχει καταπατηθεί δημοτικός χώρος, ενημερώστε μας αναλυτικά.