Μετά από την Κοινή Υπουργική Απόφαση σε «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020», με την παρούσα ανακοίνωση ο Δήμος Καλαβρύτων ενημερώνει τους πολίτες ότι η εξυπηρέτηση τους από τις υπηρεσίες του Δημαρχείου με αυτοπρόσωπη παρουσία, θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατόπιν ραντεβού.

Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτησή τους οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να κάνουν χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Διευθύνσεων του Δήμου για κλείσιμο ραντεβού είναι:
- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών: 26923 60407–437
- Πρωτόκολλο: 26923 60429-437
- Δημοτολόγιο: 26923 60428-430
- Ληξιαρχείο: 26923 60412
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: 26923 60406-426-419
- Κέντρο Κοινότητας : 26920 22276
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης: 2692023683
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 2692360416-438
- Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών: 26920 23400

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Δημοτικών Ενοτήτων για κλείσιμο ραντεβού είναι:
Αροανίας: Δημαρχείο 26923 60300, Κ.Ε.Π 26920 51301
Κλειτορίας: Δημαρχείο 26923 60500, Κ.Ε. Π 26923 60502 -506
Παΐων: Δημαρχείο 26923 60600, Κ.Ε. Π. 26923 60615-17