Μερικά αυτοκίνητα έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που χρειάζονται αρκετές ώρες αλλά και ειδικές μεθόδους προκειμένου να καθαριστούν. Το αποτέλεσμα πάντως είναι εντυπωσιακό, αλλά και η διαδικασία σε κάνει κολλάς!