Ο κειμενικός λόγος μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια σωματική και κινητική αφήγηση.

Με βάση τη συγκεκριμένη θεματική του εργαστηρίου πειραματιζόμαστε με τις έννοιες της κινητικής ερμηνείας του λόγου και της αυτόματης σύνθεσης κίνησης και χορογραφίας!

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2611 81 12 81 & 6937 34 17 17