Είπαμε ΟΧΙ στην Ιταλίαν και το μεγαλείον της Ελλάδος αλλά και η ανδρεία Στρατού και Λαού έφθασαν στο κατακόρυφον. Εκεί που η Ιστορία των χιλιάδων ετών το έχει κατατάξει. Και η θέση αυτή έπρεπε να διατηρηθεί. Όπερ και εγένετο.

Σήμερα έτι, αν και παρήλθον χωρίς διακοπήν 40 έτη από τις πρώτες θρασείς και άνομες και προσβλητικές και ταπεινωτικές απαιτήσεις της τουρκίας δεν τολμούμεν να αντιδράσομεν!

Καθημερινώς κρούει την θύραν με το ρόπτρον και απαιτεί.

Σήμερα ομάδες πολεμικών μου αεροπλάνων θα εποπτεύσουν ολόκληρον το Αιγαίον Πέλαγος γιατί το ήμισυ είναι δικό μου! Συμφωνείς να πετάξουν;;
Σήμερα θα δεσμεύσω τρεις περιοχές στο Αιγαίον να κάμει γυμνάσια το πολεμικόν ναυτικόν μου. Συμφωνείς;
Σήμερα θα ανοίξω τα θαλάσσια σύνορά μου και θα επιτρέψω στους δουλεμπόρους μου να μεταφέρουν όσον περισσότερους γίνεται μετανάστες στα εδάφη σου. Συμφωνείς;;
Σήμερα θα ξεκινήσει έρευνες που θα διαρκέσουν πολλούς μήνες, κοντά στο Καστελλόριζον που το θεωρώ δικό μου γιατί είναι δίπλα μου, πειρατικόν μου πλοίον. Συμφωνείς;
Σήμερα θα στείλω γεωτρύπανον ολίγον παρακάτω από το πειρατικόν μού γιατί πρέπει να αντλήσω υγρά για καύσιμα στην χώραν μου. Συμφωνείς;
Η ΑΟΖ μου εκτείνεται μέχρι την Αίγυπτον και την Λιβύην. Συμφωνείς;
Θέλεις συζήτηση μαζύ μου. Δέχομαι. Αλλά θα ακούσεις και θα εφαρμόσεις αυτά που θα σου ζητήσω χωρίς αντίλογον. Συμφωνείς;
Σήμερα ζήτησες από την μαμά σου να με τιμωρήσει γιατί θέλω να αντλήσω υδρογονάνθρακες από τα εδάφη μου. Με ρώτησες για την πράξη σου αυτήν; Ξεχνάς ότι εγώ εξουσιάζω, Ευρώπην, Ασίαν και Αφρικήν;
Ζητάς από τους Γάλλους να σε υποστηρίξουν. Ξεχνάς ότι για μένα αυτοί είναι ανύπαρκτοι, όπως και η μαμά σου την οποίαν μπορώ να διαλύσω ανά πάσαν στιγμήν;
Σ’ αυτές τις παρανοϊκές απαιτήσεις της τουρκίας δυνάμεθα σήμερα να απαντήσομεν ΟΧΙ;

Ζήτω η Ελλάδα