Ολοκληρώθηκε το δεύτερο πρόγραμμα για την επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών από το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ). Το πρόγραμμα αφορούσε στην επιμόρφωση των νεοδιορισθέντων μελών ΔΕΠ, είχε διάρκεια 40 διδακτικές ώρες και υλοποιήθηκε με σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Εισηγητής του προγράμματος ήταν ο Θανάσης Καραλής, καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Συντονιστής του ΓΡΑΔΙΜ. Στο πρόγραμμα δόθηκε έμφαση στις μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης των φοιτητών, στην ηλεκτρονική μάθηση και στη σύνδεση της διδασκαλίας με το σύστημα ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2016 και εντάχθηκε με ΦΕΚ πριν από ένα χρόνο στο οργανόγραμμα του ιδρύματος. Το ΓΡΑΔΙΜ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την αντίστοιχη δομή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με το οποίο έχει ήδη υπάρχει συνεργασία και από κοινού διεξαγωγή εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Στις προσεχείς δράσεις του ΓΡΑΔΙΜ περιλαμβάνεται η υλοποίηση νέων προγραμμάτων και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη του έργου του διδακτικού προσωπικού.