Ο τίτλος σημαίνει. Ο Ρωσικός και ο Ελληνικός Λαός. Ποιες σχέσεις έχουν ή πρέπει να έχουν.

Σε διάστημα περίπου ενός μηνός ίσως και περισσότερον,  από την Ρωσικήν Πρεσβείαν στην Αθήνα εξεδώθησαν δύο μηνύματα. Το ένα εξ αφορμής της επισκέψεως του Ρώσου Πρωθυπουργού στο Άγιον Όρος, που με κάποιον σίγουρα ξένον δάκτυλον επεχειρήθη να ματαιωθεί, θέλοντας να χαρακτηρίσουν το Άγιον Όρος ως πληγέν από την πανδημίαν και άρα απλησίαστον. Το διαδικτυακόν μήνυμα της Πρεσβείας για την περίπτωση ανέφερε μεταξύ  άλλων ότι ο Ελληνικός Λαός αγαπά την Ρωσίαν. Αυτό είναι αλήθεια. Από την Ρωσίαν δεν έχομεν καμμίαν δυσμενή πράξη ή παράλειψη σε βάρος της χώρας μας κάτι που με πολλές άλλες δεν έχει τελειωμόν!!! Η αναφορά μας αυτή δεν έχει καμμίαν απολύτως σχέση με πολιτικές ιδεολογίες. Αυτές είναι τελείως ξένες προς το παρόν άρθρον. Πρέπει να βλέπομεν την Ρωσίαν ως ένα μεγάλο Κράτος επί της Γης, με σπουδαίαν τεχνολογίαν και πολιτισμόν. Για εμάς τους Έλληνες και ως Χριστιανικόν Κράτος, κάτι που μας συγκινεί. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο Κρατών. Επί το απλούστερον «δεν έχομεν να μοιράσομεν τίποτε». Άρα είμεθα απολύτως φιλικοί μεταξύ μας. Και η προσπάθεια εμποδίσεως του Ρώσου επισήμου χριστιανού να επισκεφθεί το Άγιον Όρος απέτυχε ως ήτο  ενδεδειγμένον.

Στο βάθος της Ιστορίας η Ρωσία ήταν πάντα φιλική με την Ελλάδα. Στην απελευθέρωση από τον τουρκικόν ζυγόν συνέβαλεν αποφασιστικώς.  Και σε ανάμνηση αυτού ανήρτησε  επετειακώς η Πρεσβεία  την Ναυμαχίας του Ναυαρίνου το 1827, επισημαίνουσα ότι οι τούρκοι έπαθαν πανωλεθρίαν, τουθ’ όπερ μεθερμηνευόμενον σημαίνει,  μη  προκαλείτε τους Έλληνες διότι τα ίδια θα πάθετε και τώρα! Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι  που συμμετείχαν στην Ναυμαχίαν ανήρτησαν κάτι για την επέτειον; Δεν ήκουσα ανάλογον, Αλλά το χείριστον ότι δεν άκουσα  απλώς  ή εν εκτάσει αναφοράν στο μέγα αυτό γεγονός από τις Ελληνικές Τηλεοράσεις!! Τις Τηλεοράσεις, που στο μέγιστον μέρος των ειδήσεων ασχολούνται με τουρκικές ειδήσεις, και μας μεταδίδουν τις  ύβρεις και τις απειλές των τούρκων,  ανενδοιάστως! Για την ΄Αλωση της Πόλεως μας έδειχναν τις παρελάσεις των τούρκων σε βάρος της Ελλάδος!!! Δεν έπρεπε να είχαν πολυήμερην αναφοράν σ’ αυτήν την  ιστορικήν Ναυμαχίαν, ώστε να μάθει ο Ελληνικός Λαός ιστορικά γεγονότα  που δεν γνωρίζει;; Μόνον για τα εγκλήματα και τις ληστείες και τις πάσης μορφής άνομες πράξεις  ξέρουν να διαθέτουν ώρες ολόκληρες!!!

Αύριον φθάνει στην Ελλάδα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σ. Λαβρόφ. Πρόκειται για διάσημον Διπλωμάτην, κατά την γνώμην τον καλλίτερον επί της Γης! Μεταξύ  άλλων θα υπογραφεί μνημόνιον ιστορίας Ελλάδος - Ρωσίας. Και όπως αναφέρεται από μερικές τηλεοράσεις, η επίσκεψη  έχει νόημα «επιθέσεως φιλίας με τον Ελληνικόν Λαόν». Ο Ελληνικός Λαός έχει συνεχή φιλίαν με τον Ρωσικόν.

Η Κυβέρνηση θα αποδείξει ότι έχει τα ίδια συναισθήματα;;;