Στις 30 και 31 Οκτωβρίου η καρδιά της καινοτομίας, της εξέλιξης και του thinking out of the box, θα χτυπήσει στην Πάτρα, στον εμβληματικό χώρο της Achaia Clauss.
Μια πόλη με σημαντικά hub στο τομέα της καινοτομίας, τόσο στην εκπαίδευση και στην έρευνα αλλά και στο επιχειρείν.
Το πρόγραμμα του RouteLab @Πάτρα θα περιλαμβάνει:
 Ομιλίες εμπνευσμένων προσώπων, που θα μπορέσουν να
μεταφέρουν, μέσα από την προσωπική τους πορεία και ιστορία, γνώση και εμπειρίες.
 Case Studies - Best practices: παρουσίαση success stories που
αναπτύχθηκαν με το βλέμμα στο μέλλον.
 Παρουσίαση – Ανάδειξη: hubs, θερμοκοιτίδες, οικοσυστήματα
επιχειρηματικότητας, challenges αναδεικνύουν και αναδεικνύονται.
 Workshops σε θέματα ειδικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, που δίνουν τη δυνατότητα σε εν δυνάμει νέους και υφιστάμενους μικρούς και πολύ μικρούς επιχειρηματίες, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.