Την ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 μεταξύ 4.30-8.30μμ προγραμματίζεται ημερίδα με τον τίτλο “Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση: Έργα Biz4Fun και AGRIENT”. Η ημερίδα διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του ΠΠ (Ομάδα AI) σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του ΠΠ.

Η Ημερίδα περιλαμβάνει:

Παρουσιάσεις για την παιδαγωγική αξιοποίηση της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου Biz4Fun (δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων start-ups)

Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου AGRIENT (νεανική αγροτική επιχειρηματικότητα)

Πρακτική άσκηση με τα εκπαιδευτικά λογισμικά των δύο έργων

Πληροφορίες για το περιεχόμενο των έργων υπάρχουν στις αντίστοιχες καρτέλες του blog. Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης της ημερίδας.

Η Ημερίδα προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο αμφιθέατρο του ΜΕΤ ΠΠ, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχει ανακοινώσει ο ΕΟΔΥ. Ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων θα καθοριστεί με βάση το υγειονομικό επίπεδο της περιοχής την ημέρα εκείνη.

Προσκαλούμε στελέχη διευθύνσεων εκπαίδευσης ή οργανισμών δευτεροβάθμιας κι επαγγελματικής εκπαίδευσης, Καθηγητές κάθε βαθμίδας, Καθηγητές ΙΕΚ, στελέχη επιχειρήσεων, φοιτητές και άλλα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής συμπληρώνοντας την φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο. Η σειρά εγγραφής και η ιδιότητα θα είναι βασικοί παράγοντες για την επιλογή των συμμετεχόντων. Αναλυτικές πληροφορίες για τα δύο έργα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://vrworkshops.blogspot.com/ .