Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Singidunum – Βελιγραδίου Δρ. Γεώργιος Νεκτάριος Λόης, και Πρόεδρος του «Ι.Ε.Θ.Π – Πάτρας», μετά από δεκαετή συνεχή παρουσία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο επελέγη στις πρόσφατες κρίσεις ως Συντονιστής της ενότητας: Η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία από τον 19ο στον 21ο αιώνα και η σύγχρονη Θρησκευτική πραγματικότητα»

Η εξέλιξη αυτή συνιστά ιδιαίτερη τιμή για το «Ι.Ε.Θ.Π.».