Η πανδημία πέρα από την κρίση που έχει φέρει στην οικονομία, έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ψυχολογία μας, αυξάνοντας τα συμπτώματα κατάθλιψης που αποτελεί πλέον το κύριο νόσημα της ψυχικής υγείας της εποχής του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συλλόγου οικογενειών για την ψυχική υγεία από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, πάνω από 240 άτομα χτύπησαν το κατώφλι της πόρτας του ΣΟΨΥ.

Το ακριβές νούμερο των νέων περιπτώσεων που αναζήτησαν υπηρεσίες ψυχικής υγείας στο ΣΟΨΥ, είναι 247 και από αυτά τα άτομα οι 40 διαγνώστηκαν με κατάθλιψη.

Από τα 247 αυτά άτομα ένα σημαντικό τους μέρος είναι άνεργοι (75) και μη οικονομικά ενεργοί (65), είτε εξαιτίας της πανδημίας, είτε άλλων παραγόντων προτού εμφανιστεί αυτή.

Παράλληλα, η πλειοψηφία των 247 αυτών νέων περιπτώσεων είναι ενήλικοι, πάνω από 18 ετών, ενώ 71 από αυτά τα άτομα που ζήτησαν βοήθεια, είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών.

Εξάλλου θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο της πανδημίας περισσότεροι από 85 άνθρωποι έχουν λάβει συστηματική ψυχολογική υποστήριξη από τον φορέα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η επιστημονική ομάδα του ΣΟΨΥ «οι χρόνιοι λήπτες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας φαίνεται να έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τους υπολοίπους την τρέχουσα περίοδο» και το εξηγούν λέγοντας: «Βασική αιτία είναι ο περιορισμός των κοινωνικών τους συναναστροφών.

Οι κοινωνικές τους επαφές είναι ήδη περιορισμένες λόγω της φύσης των συμπτωμάτων της ασθένειας, αλλά και του στίγματος απέναντι στη ψυχική ασθένεια. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι επιβαρύνθηκαν περισσότερο».

Να αναφέρουμε ότι ο ΣΟΨΥ προκειμένου να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκες και να προσαρμοστεί στις συνθήκες της πανδημίας ανέπτυξε νέα προγράμματα και μεθόδους. 

Εξάλλου, το Κέντρο Ημέρας που συνεχίζει την λειτουργία του κανονικά, αξιοποιεί στο βαθμό που είναι δυνατόν το διαδίκτυο, μετατρέποντας ταυτόχρονα αρκετές δράσεις από το ομαδικό επίπεδο που γίνονταν στο ατομικό.