Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερα εποικοδομητική και ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα στο Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΕΚΕΣ καθώς και με το τμήμα Αγωγής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας. Γεγονός που έχει συμβάλει στη μεγαλύτερη κατανόηση των αναγκών της σχολικής κοινότητας και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση.

Πιο συγκεκριμένα, τη φετινή χρονιά προγραμματίζουμε την υλοποίηση Διαδικτυακών και δια ζώσης επιμορφωτικών συναντήσεων και εργαστηρίων σε δασκάλους και νηπιαγωγούς του νομού Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας. Στόχος των συναντήσεων και των εργαστηρίων θα αποτελέσει η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών καθώς η ανάδειξη και η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν είναι είτε δια ζώσης στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης τηρώντας όλα τα απαιτούμενα υγειονομικά μέτρα προστασίας, είτε διαδικτυακά. Παράλληλα, για ακόμη μια χρονιά θα λειτουργήσει το δίκτυο «Εγώ & Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί» σε συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται και υποστηρίζονται από τα επιστημονικά στελέχη για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού «Εγώ & Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί» στους μαθητές της τάξης τους.

Στη προσπάθεια μας να παραμείνουμε συνδεδεμένοι με τους μαθητές του νομού Αχαΐας, τη φετινή χρονιά έχουμε προσαρμόσει τις θεσμοθετημένες βραχείες παρεμβάσεις που υλοποιούμε στα σχολεία μέσω σύγχρονης εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν μαζί μας προκειμένου να υλοποιηθούν στις τάξεις τους τα προγράμματα: 1. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο και 2. Μαθαίνοντας να κάνουμε επιλογές – Ενημερωνόμαστε για τις νόμιμες εξαρτησιογόνες ουσίες.