Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον, όπως ήταν αναμενόμενο από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής, για τη συμμετοχή στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πρόκειται για το μοναδικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που «τρέχει» αυτή τη στιγμή στην αγορά το οποίο χορηγεί με τη μορφή επιδοτήσεων των επιχειρήσεων και όχι με την μορφή δανείων με χαμηλό επιτόκιο. 

Με λίγα λόγια τα χρήματα που θα πάρει η κάθε επιχείρηση δεν επιστρέφονται, όπως στην επιστραπτέα προκαταβολή ή σε άλλες μορφές βοηθειών που έχουν θεσπιστεί από την κυβέρνηση στο διάστημα της πανδημίας.

Σε μία αγορά, που μετά την κρίση της πανδημίας και το δεύτερο κύμα του ιού να βρίσκεται σε έξαρση, είναι μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, δεκάδες επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από ρευστότητα και από ζεστό χρήμα.

Το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζει μία ρευστότητα και από αυτή την άποψη αποτελεί μία σημαντική ανάσα για όλες αυτές της επιχειρήσεις που έχουν χτυπηθεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, δίνοντάς τους έτσι μία παράταση ζωής.

Άλλωστε τα 519 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν συνολικά ως έκτακτη ενίσχυση σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσω των ΠΕΠ, είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ ως άμεση ενίσχυση στις επιχειρήσεις με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης.

Σε ότι αφορά τη Δυτική Ελλάδα το πρόγραμμα ενίσχυσης της ΠΔΕ, προβλέπει ένα ποσό που φτάνει συνολικά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα όρια της ενίσχυσης, κυμαίνονται από 5.000 έως 50.000 ευρώ.

Δικαίωμα λήψης της επιχορήγησης έχουν οι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όλων των μορφών, ενώ βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, είναι να δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια που αφορά η πρόσκληση και να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

Χρειάζεται επίσης να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της αναλυτικής πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης, ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019.