Στην καθημερινότητά μας χρησιμοποιούμε αρκετές παροιμιώδεις εκφράσεις θέλοντας να εκφράσουμε σκέψεις και συναισθήματα. Με τη φράση "Περσινά ξινά σταφύλια" συνήθως εκφράζουμε καθυστέρηση ή κάποια απογοήτευση και ενίοτε υπεροψία.

Όταν τη λέμε με υπεροψία σημαίνει ότι "το ξέρω ήδη, το έχω κάνει ήδη", ενώ τη χρησιμοποιούμε και ως ένδειξη έλλειψης ενθουσιασμού ή όταν δεν μας αρέσει η προτεινόμενη λύση. Τη χρησιμοποιούμε για να επισημάνουμε ότι αυτήν τη λύση την έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν και δεν μας ικανοποίησε.

Επίσης, τη λέμε για πράγματα που δεν μας ενδιαφέρουν πια, που τα επαναφέρει κάποιος άκαιρα στη συζήτηση. Ξεπερασμένα πράγματα, τα οποία ανασύρονται μάταια, αλλά και γι' αυτόν που ανακινεί παλαιές ιστορίες.