Εργαζόμενοι της Καθαριότητας του Δήμου Πατρέων με μηχανήματα προέβησαν στον καθαρισμό του παλαιού κτιρίου στον μόλο της Αγίου Νικολάου.

Μετά τον καθαρισμό του ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο για την αποθήκευση υλικών και μηχανημάτων της Καθαριότητας και θα φυλάσσεται επί 24ωρου βάσεως.