Με λαμπρότητα τίμησαν την εορτή του Αγ. Οσιομάρτυρα Παύλου στην Αροανία Καλαβρύτων.

Στην ανακοίνωση υπευθύνων αναφέρεται: Ὁ Ὁσιομάρτυς καὶ μέγας Ἁγιομάρτυς Παῦλος ἔκανε πάλι τὸ θαῦμα του καὶ ἐτελέσθη ἡ πανήγυρίς του μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια:

Μὲ ἀθρόα συμμετοχὴ ἀπὸ ὅλην τὴν ὑφήλιο (Ἀφρική, Ἀμερική, Καναδᾶ, Καύκασο) ἐκλεκτῶν, πιστῶν φίλων τοῦ Ὁμίλου τῶν φορέων μας:Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Διορθοδόξου Συνδεσμοῦ «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», μὲ κατάνυξιν, ἐσωτερικὴ γαλήνιο εὐτυχία, προσῆλθον Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ ἑνώσουν τὶς προσευχές τους μὲ τὶς δικές μας προσευχές, προεξάχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. κ. Ἀλεξάνδρου, συνελειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. κ. Ἱερώνυμος, συμπροσευχομένου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀσκάλωνος ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα κ. κ. Νικηφόρου, μὲ τὸν πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Εὐσέβιον Σπανόν, ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας καὶ πλῆθος ἱερέων.

Ἡ χορωδία ὑπὸ τὸν Ἱεροψάλτη, Χοράρχην τῆς Χορωδίας  «Καλαβρυτινοὶ Ὑμνωδοί ,,Ὁ Κοσμᾶς ὁ Μελωδός,,» κ. Βασίλειον Καλογερόπουλον μετερσίωσε τοὺς εὐλαβεῖς προσκηνυτάς.


Ὁ Ἀρχηγὸς Γ.Ε.ΕΘ.Α., Στρατηγὸς κ. Κων/νος Φλῶρος καὶ ὁ Ἀρχηγὸς Γ.Ε.Σ., Ἀντιστράτηγος κ. Χαράλαμπος Λαλούσης μᾶς ἀπέστειλαν ὡς ἐκπρόσωπόν τους τὸν Ταξίαρχον κ. Στυλιανὸ Καλαϊτζίδη. 

Ὁ καλλιτέχνης κλαρινατζής κ. Κων/νος Ζαφειρόπουλος διέπρεψε σὲ μία σύντομη ἀλλὰ ἐξαιρετικὴ μουσική -ἀκουστικὴ παρουσίασιν. Παρέμεινε πιστότατος, διότι δὲν εἶναι ἄνθρωπος δίψυχος καὶ ἄλλα νὰ λέῃ τὴν μία στιγμὴ καὶ ἄλλα τὴν ἄλλη (ἄνθρωπος δίψυχος ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδαῖς αὐτοῦ).

Παρέστη ὁ Δἡμαρχος Καλαβρύτων κ. Ἀθανάσιος Παπαδόπουλος μετὰ δημοτικῶν / κοινοτικῶν Συμβούλων!!!!...

Ἡ πατρίδα μας ἐξεπροσωπήθη ἀπὸ τὴν μία ἄκρη ἕως τὴν ἄλλη, ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἤπειρο μὲ τοὺς Χειμαριῶτες ἀδελφοὺς Δημοσθένη καὶ Γρηγόριο Γκούμα μέχρι τὴν Κρήτη μὲ τὴν Πρόεδρο τῶν Σμυρνιωτῶν Ἡρακλείου Κρήτης κ. Δήμητρα Γεωργιάδη.

Ἐτηρήθησαν ἀπολύτως οἱ κανόνες ὑγιεινῆς λόγῳ covid 19. 

Δὲν ἔγινε ἡ καθιερωμένη λιτανεία εἰς τὸ γενέθλιο οἴκημα τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ ἡ ἐπίσκεψις εἰς τὸ Μουσεῖον, διότι ὁ Δημοτικὸς Δρόμος ἀπὸ τὸ Ἱερὸν τοῦ Ἁγίου Παύλου μέχρι τὸ παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς (ἀπέναντι ἀπὸ τὸ γενέθλιο οἴκημα τοῦ Ἁγ. Παύλου), ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Πλατεία τοῦ Γενεθλίου, ἀπὸ τὴν αὐλόπορτα τοῦ Γενεθλίου οἰκήματος τοῦ Ἁγ. Παύλου μέχρι τὸ οἴκημα τοῦ γενεθλίου αὐτοῦ, ὑπάρχουν τά «ἀνδραγαθήματα» τῶν ἀρχιτεκτόνων, πολιτικῶν μηχανικῶν, ἐργολάβων, ἐργατοτεχνιτῶν – ἄπειρες παγίδες θανάτου - ἐξογκώματα, βαθουλώματα, ὅπου ὄχι μόνον ὑπερήλικες ἀλλὰ καὶ ὑγιεῖς νέοι ἄνθρωποι θὰ ἔπεφταν ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον καὶ θὰ ἔσπαγαν δεκάδες μέρη τοῦ σώματός των, καὶ ἄλλοι μὲν θὰ ἀπήρχοντο ἐπὶ τόπου εἰς τὰς αἰωνίους μονάς, ἄλλοι δὲ θὰ ἔμεναν μακροχρονίως ἀνάπηροι καὶ θὰ εἴχαμε τύψεις συνειδήσεως, διότι ἀρχιτέκτονες, πολιτικοὶ μηχανικοί, ἐργολάβοι, ἐργατοτεχνίτες δὲν ἔχουν ἀκούσει προφανῶς τὴν λέξιν «ντροπή» ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ διδασκάλους των καὶ ἐν γένει ποδηγέτας τῆς κοινωνίας μας.

Ὡς μία πολὺ μεγάλη οἰκογένεια ἐμνήσθημεν ἡμερῶν ἀρχαίων, τοὺς πνευματικοὺς καὶ κοινωνικοὺς κοινοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ ἀκεραίας πατρίδος, ἀνανεώνοντας τὶς διαβεβαιώσεις μας νὰ συνεχίσωμε περαιτέρω νὰ ἀγωνιζόμεθα, ὅπως εἰς τὴν Σοφία Σειρὰχ ρητῶς ἀναφέρεται:

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ»,

τὸ ὁποῖο μήνυμα ἔχομε καθιερώσει εἰς τὴν προμετωπίδα τοῦ ἐπιστολοχάρτου τοῦ Ἱδρύματός μας.

Ἀκολούθησαν οἱ βραβεύσεις τῶν Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους:

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 3.10.20 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΩΣ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Κ.Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (ΚΕΛΛΙΟΝ ΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩ Ι.Μ.ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ) – Ὄχι παρών, ἀκούσθηκε μαγνητοφωνημένον μήνυμά του)

ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Ὀλυμπιονίκης

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γεωπόνος

ΕΤΑΙΡΑ ΒΕΛΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Καλάβρυτα, Ζαχαροπλαστεῖα

ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Νομικός, Δημοσιογράφος, μετεκπαιδευόμενος Θεολόγος

ΚΛΕΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μουσικοδιδάσκαλος

ΜΑΡΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ, Νομικός

ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Φυσικός, ἐπίτιμος Πρόεδρος Χριστιανικῆς Δημοκρατίας

ΜΠΑΚΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ, Νομικός

ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Ὀλυμπιονίκης 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Θεολόγος 

ΠΑΧΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητὴς Φυσικῆς Ἀγωγῆς

ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Πρωτοετὴς Φοιτητὴς Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν & Μηχανικῶν Ὑπολογιστῶν

ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ τ. Νομάρχης Θεσσαλονίκης, 

τ. Περιφερειάρχης Ἠπείρου, τ. Βουλευτὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλιου, τ. Πρόεδρος τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου διὰ τὸν Ἑλληνισμὸν  τῆς Διασπορᾶς.

Τὶς προσφωνήσεις καὶ τὶς βραβεύσεις συντόνισε μὲ ἐπιτυχία ὁ παλαίμαχος ἀγωνιστὴς ὑπὲρ τῶν Ἑλληνοχριστιανικῶν ἰδεωδῶν κ. Φώτιος Πλατανίδης. 

Ἐκεῖνος ποὺ διεκρίνετο ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν ἦταν ὁ πρώην δικηγόρος μας καὶ νῦν ἄκρως ἀνιδιοτελὴς ἰδεολόγος νομικός μας σύμβουλος κ. Βασίλειος Ἀναγνωστάκης, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὰ βαθειὰ χαράματα μέχρι καὶ τὶς πρῶτες μεταμεσονύκτιες ὧρες ἠργάζετο ἀόκνως ἀλλὰ καὶ μετὰ μεγίστης ὑπομονῆς καὶ ἐπιμονῆς, πάντοτε μὲ γαλήνιο πραότητα καὶ ἀνέκφραστο χαρά. Μᾶς διδάσκει διὰ τοῦ παραδείγματός του, νὰ τὸν ἔχωμε ὡς πρότυπον ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς καὶ ἀγάπης. Ὁ κ. Ἀναγνωστάκης διεκπεραίωνε τὶς ἐργασίες τῶν ἄλλων, οἱ ὁποῖοι, ἰσχυριζόμενοι ὅτι δῆθεν δὲν ἔχουν ἐργασία νὰ κάνουν, ἀπήρχοντο!!!!!... .

Ἀδυνατοῦντες νὰ εὕρωμε λόγια νὰ τοῦ ἐκφράσωμε τὴν ἐνδόμυχον εὐγνωμοσύνη μας, εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ἐκ βάθους καρδίας ὁ Κύριος νὰ τοῦ χαρίζῃ ἀνθηρὰν κατ’ἄμφω ὑγεία καὶ δύναμιν, ὁ ἄπειρος ἀγαθοδότης καὶ δωρεοδότης Θεός, καὶ ἡ Παναγία αὐτοῦ μητέρα, ἡ Ὑπεραγία ἡμῶν Θεοτόκος,  ὥστε νὰ ἰδῇ καὶ αὐτὸς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ μονίμου διακαοῦς πόθου του, δηλαδὴ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, δηλαδὴ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον μνημεῖον εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας καὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, τὸ μόνον μέσον, τὸ ὁποῖον θὰ τονώσῃ καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων. 

Καὶ νὰ ἐνθαρρύνῃ καὶ νὰ παροτρύνῃ καὶ ἡμᾶς νὰ μὴ μᾶς καταλαμβάνῃ ἀβελτηρία, ἀκηδία, ἀπογοήτευσις, ἀλλὰ νὰ ἐπιμένουμε σύμφωνα μὲ τὶς προτροπὲς τοῦ Οὐρανοβάμωνος θείου Παύλου : «Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προίστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας ἴνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι» (Τίτον 3, 14).

Βέβαια ἡ ταπεινοφροσύνη τοῦ φιλτάτου ἀδελφοῦ ἐν Χριστῷ Βασιλείου ἀπεχθάνεται τοιούτους ἐπαίνους, πλὴν ὅμως ἐμεῖς ὀφείλομε νὰ προβάλωμε τέτοια παραδείγματα αὐτοθυσίας καὶ ἀλτρουϊσμοῦ γιὰ νὰ τονούμεθα καὶ μεῖς οἱ δειλοὶ καὶ νὰ ἐνισχυώμεθα.

Εἴθε νὰ ἀκούσῃ τό «εὔγε δοῦλε ἀγαθέ, διότι ἀξιοποίησες τὸ τάλαντο ποὺ σοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ δωρεοδότης Θεὸς παντοιοτρόπως καὶ τὸ ηὔξανες καὶ τὸ πολλαπλασίαζεις συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως. Εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου» (πρβλ. Ματθ. 25, 21).

Ἄς παραδειγματιζώμεθα ἀπὸ τὸν ἀδελφὸν Βασίλειον διὰ νὰ μὴ μᾶς καταλαμβάνῃ τὸ δαιμόνιον τῆς ἡττοπάθειας".