Το Επιμελητήριο Αχαΐας, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο από τον κλάδο της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας, να παρακολουθήσει τις εργασίες του Φεστιβάλ Δημιουργικότητας –CREATIVITY TRADE FAIR #CTF2020, το οποίο διοργανώνεται στις 9 & 10 Οκτωβρίου 2020 ψηφιακά, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου TRACES, ενώ συγ-χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Greece-Italy V-A 2014-2020.

Το Φεστιβάλ αποτελεί μια μοναδική διασυνοριακή και διαδραστική εκδήλωση, στο πλαίσιο του έργου TRACES, που στοχεύει στην υποστήριξη όλων των επαγγελματιών στον δημιουργικό τομέα στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Η πρώτη Ψηφιακή Έκθεση στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα είναι μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για τη διευκόλυνση της συνάντησης μεταξύ καλλιτεχνικών και δημιουργικών δεξιοτήτων, καθώς και της τεχνικής, επιστημονικής και επιχειρηματικής εξειδίκευσης, προκειμένου να δημιουργηθεί οικονομική και κοινωνική καινοτομία.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, το Επιμελητήριο Αχαΐας έχει αναλάβει για το Σάββατο 10/10 και ώρα 11:00-12:30 το πρωί, τη διαδικτυακή διοργάνωση Συνεδρίας με θέμα «Οι πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στην Δυτική Ελλάδα μέσα από την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων». https://tradefair.progettotraces.eu/live-sessions/ ενώ αναμένεται να μεταδοθεί με live streaming μέσω Youtube.

Το Πρόγραμμα του #CTF2020, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

· Εκδήλωση για την παρουσίαση πολιτιστικών και δημιουργικών προϊόντων και υπηρεσιών

· Συναντήσεις B2B μεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων

Ένα συνέδριο με τους κύριους αρμόδιους χάραξης πολιτικής που θα συζητήσουν για στρατηγικές και εργαλεία για την επανεκκίνηση του τομέα μετά την πανδημία
Θεματικά εργαστήρια
Διαγωνισμό για την παρουσίαση των επιλεγμένων start-ups, που εκπαιδεύτηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος επιτάχυνσης του έργου TRACES
Ταχείες συνεδρίες δικτύωσης όπου επιχειρήσεις, επαγγελματίες, πολιτιστικοί φορείς, δημόσια ιδρύματα και διεθνή δίκτυα μπορούν να μοιραστούν ιδέες για τη δημιουργικότητα, τη βιωσιμότητα και τις πολιτικές στον κλάδο της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας
Το Φεστιβάλ είναι προσβάσιμο μέσω του συνδέσμου: https://tradefair.progettotraces.eu ενώ για την παρακολούθηση των εργασιών απαιτείται δωρεάν έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.