αtelier dαncetheαtre
Κλειστής συμμετοχής εργαστήριο με θέμα: σπουδή - σύνθεση - παρουσία στο χοροθέατρο
Το atelier αφορά στην προσπάθεια για ευδοκίμηση θετικών απόψεων απέναντι στο σώμα και την θεμελίωση μιας σχέσης με την τέχνη του χοροθεάτρου. Έχει το χαρακτήρα μιας ειδίκευσης και επέκτασης του ορίζοντα και των δημιουργικών δυνατοτήτων των μετεχόντων/ουσών και της διαμόρφωσης κοινού σωματικού παλμού. Η άσκηση και σπουδή στο χοροθέατρο έχει διάρκεια από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2020 και γίνεται από τα μέλη της ομάδας DERIDAncetheatre Ensemble.
Η άσκηση στη σύνθεση - παρουσία έχει στόχο την τελική χοροθεατρική σύνθεση της ομάδας παράσταση την οποία θα παρουσιάσουμε τον Μάρτιο του 2021. Η προετοιμασία της παραγωγής οδηγεί την ομάδα σε βαθιά σχέση με το θέμα, στο περιβάλλον και την ποιητική της παράστασης. Η διαδικασία μέχρι τη τελική δημιουργία της ποιητικής πραγματικότητας μοιάζει με την προσπάθεια να ζήσει κάποιος, έτσι όπως αυτός είναι, χωρίς να αλλάξει το κέντρο του, σε μια παράλληλη πραγματικότητα με τις συνθήκες του έργου.
Για συμμετοχή στείλτε σύντομο βιογραφικό, ως 12/10/20, στο [email protected] με θέμα: atelier dancetheatre
τηλέφωνο επικοινωνίας 6937049319
υπεύθυνη εργαστηρίου Μάρω Γαλάνη