Χειμώνας μπαίνει αλλά χωρίς Trash δεν μπαίνει σωστά.
Τετάρτη επιστρέφουμε με το μεγάλο OPENING για ένα Trash που μόνο εμείς ξέρουμε!!!