Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020, επισημοποιήθηκε η αδελφοποίηση και συνεργασία του Συλλόγου Ανοιχτή Κοινότητα Έρευνας Πληροφόρησης και Πολιτισμού Πάτρα Ζώνη 14 – AREA 14 και του νεοσύστατου Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Αχαΐας Άγιος Ταξιάρχης. Κοινός τόπος και για τις δυο Συλλογικότητες είναι το Γραφείο των Συλλόγων στην Κάτω Αχαΐα στο Άνω μέρος της Πλατείας Δύμης.

Οι έως και σήμερα αυτοί οι δυο παράλληλοι κόσμοι, δημιούργησαν κοινές συνισταμένες αλλά και ένα πρωτόγνωρο ορόσημο να παραμερίσουν τις ριζωμένες αντιλήψεις των αποκλεισμών (ένθεν καιένθεν των δυο κοινωνιών), όπου έντεχνα ή και εσκεμμένα έχουν αποκλείσει η μία την άλλη και με φυσικό επακόλουθο ο πιο αδύναμος να είναι και κοινωνικά αποκλεισμένος από όλο σχεδόν το φάσμα των δομών και υπηρεσιών του Κράτους.

Το αμοιβαίο ενδιαφέρον και δυο μερών για κοινούς σκοπούς οι οποίοι θα έχουν στόχο το όφελος της κοινότητας, συμφωνήθηκε όπως η συνεργασία αυτή επικυρωθεί με την εφαρμογή ενός κοινού πλαισίου δράσεων που θα περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες:

-1. Συνδιοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων,
-2. Την καταγραφή προβλημάτων και αναγκών της κοινότητας,
-3. Την από κοινού έκθεση (προβλημάτων και αναγκών) στους αρμόδιους Φορείς (Δήμο - Περιφέρεια - Αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο).

(Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Παπαδόπουλος Τάκης και ο πρώην Δήμαρχος Δυτικής Αχαίας κ. Νικολάου Χρήστος, οι οποίοι και δήλωσαν την αμέριστη συμπαράσταση σ΄ αυτή την κοινή προσπάθεια)