Την ανάγκη πρόσθετης χρηματοδότηση των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) τονίζει με επιστολή του προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, Θεόδωρος Τουλγαρίδης.

Στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ αναφέρει τα εξής: 

«Σε απάντηση του υπ’αριθμ 3459_2020/24-9-2020 εγγράφου σας, σας αποστέλλουμε συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα με τα στοιχεία που ζητήθηκαν. 


*Σας αναφέρουμε τα κατωτέρω στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να διεκδικηθεί η εξασφάλιση της περαιτέρω χρηματοδότησης.

Το θεωρητικό ποσό χρηματοδότησης των ΚΔΑΠ του Κοινωνικού Οργανισμού για το 2020-2021 θα ανέλθει στα 246.881,30 € σε αντίθεση με το 2019-2020 που είχε ανέλθει στα 480.462,60 €. Δηλαδή 50% μείωση χρηματοδότησης.

Έχοντας υπόψη:

  • τον αριθμό των αδιάθετων voucher με πλήρη φάκελο (113)που έχουν δηλώσει επιθυμία να εγγραφούν στα Δημοτικά ΚΔΑΠ
  • το υπό ίδρυση ΚΔΑΠ στα Ροίτικα Πατρών
  • το γεγονός πως σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ “Οριστικοί πίνακες δικαιούχων και μη δικαιούχων αξίας τοποθέτησης (voucher), ανά νομό και δήμο (κατόπιν εξέτασης των αιτημάτων θεραπείας) της (16/09/2020)” όπου αποτυπώνεται στον Δήμο Πατρέων2031 παιδιά με πλήρη φάκελο δεν έλαβαν αξία τοποθέτησης (voucher)
  • καθώς και το γεγονός ότι το εξειδικευμένο προσωπικό που υπηρετεί ανέρχεται στους 8 εργαζόμενους

ΥΠΑΡΧΕΙ η επιτακτική αναγκαιότητα πρόσληψης 10 ατόμων(πλήρους ωραρίου) εκπαιδευτικού προσωπικού(υπολογιζόμενη δαπάνη 154.000 για 11 μήνες) ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων

Επιπροσθέτως, η χρηματοδότηση καλύπτει και άλλες λειτουργικές δαπάνες όπως ενοίκια, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, γραφική ύλη, προμήθεια εξοπλισμού , συντηρήσεις – επισκευές κ.α.( υπολογιζόμενη δαπάνη 37.000)οι οποίες θα αυξηθούν με την τοποθέτηση παιδιών που δεν πήραν voucher».