Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του «Βήματος», το 85% των πολιτών πιστεύει στην ύπαρξη του κορΩνοϊού, ενώ ένα 12% συνεχίζει να επιμένει ότι ο ιός δεν υπάρχει.

Την ίδια ώρα, 1 στους 4 πολίτες δηλώνει πως δεν τηρεί τα μέτρα προστασίας, ενώ το 72% τα τηρεί.

Αντίστοιχη εικόνα και στο θέμα της μάσκας, όπου το 74% των πολιτών δηλώνει πως φοράει μάσκα, ενώ ένα 24% εξακολουθεί να μην την φορά, παρά την εκτεταμένη ενημέρωση που υπάρχει πάνω στο θέμα.

Το ποσοστό όσων δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα παραμένει σχεδόν σταθερό και στο θέμα των αποστάσεων, καθώς ένα 25% δηλώνει ότι δεν κρατά αποστάσεις.

Σε ό,τι αφορά στο εμβόλιο κατά του κορΩνοϊού, το 35% δηλώνει πως δεν θα κάνει το εμβόλιο όταν αυτό έρθει στη χώρα μας.

Τέλος, με το μέτρο της μάσκας στα σχολεία συμφωνεί το 60% των πολιτών, ενώ το 26% διαφωνεί.