Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του Κινήματος Αλλαγής συζητήθηκαν θέματα τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας και η λειτουργική κατάσταση των Τοπικών Οργανώσεων Αχαΐας. Η ΝΕ θα προβεί στο αμέσως επόμενο διάστημα σε συστηματικές διαδικασίες για την ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας των Τοπικών Οργανώσεων, ώστε η διασύνδεση τους με τις τοπικές κοινωνίες να αποκτήσει νέα χαρακτηριστικά, σύγχρονα και αποτελεσματικά.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης όσμωσης με την κοινωνία αποφασίστηκαν αρχικά κοινές συνεδριάσεις με την Περιφερειακή Ομάδα και τις Δημοτικές Ομάδες στο  Δήμο Πατρέων που ανήκουν στο χώρο μας και στη συνέχεια με τις λοιπές Δημοτικές Ομάδες καθώς και εκπροσώπους των Κοινωνικών και Συνδικαλιστικών Φορέων της Αχαΐας.

Αποφασίστηκε επίσης η κατανομή υπευθυνοτήτων στα μέλη της Ν.Ε. ως ακολούθως: