Το Σωματείο Ιπποκράτης σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής: "Σε ότι αφορά τις επανατοποθετήσεις των θέσεων ευθύνης, που καθυστερούν πέραν του δέοντος,  αφού εξαντλήσαμε κάθε όριο διαλόγου, υπομονής και ανοχής, προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου μας και προσωπικά προς τον Διοικητή που έχει και την σχετική  αποκλειστική ευθύνη

Και αφού είδαμε τον Διοικητή που αρχικά δεσμευόταν για πιστή εφαρμογή της νομιμότητας σήμερα υποδυόμενος τον ρόλο του κομματικού παράγοντα να προχωράει σ΄ αυτές με γνώμονα το βόλεμα των ημετέρων, αμφισβητώντας και κουρελιάζοντας την σχετική νομοθεσία, με δικές του προσωπικές απόψεις και όχι τις αναγκαίες και απαραίτητες υπηρεσιακές εκθέσεις και εισηγήσεις.

Αναγκαστήκαμε σήμερα 22/9/20 μετά από πολλές προειδοποιήσεις μας στην Διοίκηση, να προσφύγουμε στις ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, καταθέτοντας την σχετική συνημμένη αναφορά μας, για την παράβαση καθήκοντος που διαπράττει και όχι μόνον.

Δοθείσης της ευκαιρίας ζητάμε από τον Διοικητή  να Διοικήσει το Νοσοκομείο, στα πλαίσια των Νόμων στους οποίους ορκίστηκε να λειτουργήσει, χωρίς να αδικήσει κανέναν όπως δεσμευόταν με τα επαναλαμβανόμενα προς εμάς ωραία λόγια και μεγάλα στην αρχή του διορισμού του  και όχι βάσει των κομματικών και παραταξιακών υποδείξεων και συμφερόντων". 

H επιστολή-παρέμβαση

Στο ΦΕΚ. 1435/26.4.18 δημοσιεύτηκε ο ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ του Νοσοκομείου μας, ο οποίος καταργώντας τους Οργανισμούς των τότε διασυνδεόμενων  Νοσοκομείων,  του Αγ. Ανδρέα και του ΝΝΘώρακος,  ενοποιούσε αυτά με αρκετά δυστυχώς λάθη και παραλήψεις.

Λόγω αυτών των λαθών και των παραλήψεων που είχε και συνεχίζει να έχει μέχρι σήμερα και ιδιαιτέρως λόγω της πρακτικής του τότε Διοικητή που προχωρούσε στις επανατοποθετήσεις των θέσεων ευθύνης κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων, ζητήματα που μας είχαν οδηγήσει σε πολυήμερες κινητοποιήσεις αλλά και σε σχετικές προσφυγές στις εισαγγελικές αρχές, όλα αυτά πάγωσαν μέχρι και τα τέλη Φλεβάρη του 2020, τότε δηλ που υπογράφτηκαν, από τον σημερινό Διοικητή, όπως διεκδικούσαμε, οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης ΟΛΟΥ του προσωπικού και των Ιατρών, του Αγ. Ανδρέα και του ΝΝΘώρακος, στον νέο και ενιαίο πλέον οργανισμό του Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓ ΑΝΔΡΕΑΣ".

Την 1/3/20, τότε δηλ. που έγινε η προαναφερόμενη κατάταξη, που σαφώς ήταν ένα θετικό βήμα  κατοχύρωσης του προσωπικού και των Ιατρών στον ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, που δεν το έπραττε ο προηγούμενος Διοικητής, ο νέος Διοικητής όφειλε να ολοκληρώσει αυτήν την διαδικασία με την κάλυψη ΑΜΕΣΑ όλων των θέσεων ευθύνης του νέου οργανισμού, την μεταφορά και επανατοποθέτηση των προϊστάμενων που ήδη  υπηρετούσαν στο Νοσοκομείο  μας στα πλαίσια  των προηγούμενων οργανισμών, στις αντίστοιχες θέσεις του νέου οργανισμού, αυτόν δηλ που έθετε σε εφαρμογή, αυτόν που ισχύει σήμερα και βάσει του οποίου λειτουργεί και το ενιαίο πλέον Νοσοκομείο, βάσει βεβαίως των διατάξεων του άρθρου 18 του  Ν. 4492/17 και της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.49/2356/οικ.38996/10.11.17 σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου.

Δηλ. την επανατοποθέτηση των υπηρετούντων προϊσταμένων  της Διοικητικής και Νοσηλευτικής υπηρεσίας κλπ άλλων υπηρεσιών στις  νέες θέσεις ευθύνης του νέου οργανισμού, με προτεραιότητα τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στην θέση ευθύνης του καθενός, ανά επίπεδο, όπως δηλ. ορίζουν οι προαναφερόμενες διατάξεις.

Αντ'  αυτής λοιπόν της υποχρέωσης, που ήταν και είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας και ευθύνης-υποχρέωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου, για την οποία ήταν και είναι ήδη ΠΛΗΡΩΣ ενημερωμένος: 

  • τόσο από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου μας, το γραφείο προσωπικού, σύμφωνα με την μαρτυρία της εκεί υπευθύνου, παρ΄ ότι ο Διοικητής, ψευδώς μας διαβεβαίωνε περί του αντιθέτου, 
  • όσο και από το Δ.Σ του Σωματείου μας, στις σχετικές και αρκετές συναντήσεις μας μαζί του και με την αποστολή πάμπολλων σχετικών εγγράφων μας, με όλη την σχετική νομοθεσία και όχι μόνον. 
  • αλλά και από την έγγραφη παρέμβαση του εκπροσώπου μας στο Δ.Σ του Νοσοκομείου, την σχετική αναλυτική έγγραφη παρέμβαση του προς όλα τα μέλη του Δ.Σ, την 10/6/20.  
  • Και βεβαίως από την υπ. αριθ. 17916/16.4.20, σχετική Διοικητική Προσφυγή του Συναδέλφου Εργαζόμενου Παπανδρέου Κώστα, που θίχθηκε από τις πρώτες αποσπασματικές και σε δόσεις λαθεμένες σχετικές επιλογές του.

ο Διοικητής που διαβεβαίωνε την Διοίκηση του Σωματείο ότι θα προχωρούσε στις επανατοποθετήσεις των θέσεων ευθύνης, εφαρμόζοντας τους νόμους, χωρίς να αδικήσει κανέναν και ότι δεν θα δεχόταν υποδείξεις και πιέσεις από κανέναν, προχώρησε σταδιακά και αποσπασματικά  σε κάποιες απ' αυτές, αντί του συνόλου αυτών ως είχε υποχρέωση,  καταπατώντας σαφώς τις κείμενες διατάξεις και τις προαναφερόμενες δεσμεύσεις του και το χειρότερο αφήνοντας το Νοσοκομείο εκτεθειμένο, χωρίς να έχει επί της ουσίας νομίμως όλους τους προϊσταμένους του, δεδομένου ότι μέχρι και σήμερα ακόμη δεν έχουν μεταφερθεί στον νέο οργανισμό το σύνολον των προϊσταμένων  όπως προαναφέρουμε, διαπράττοντας σοβαρή παράβαση καθήκοντος όχι τυχαία ούτε από άγνοια, αλλά γιατί ήθελε:

  • Να επιβάλλει ως Υποδιευθύντρια Διοικητικού την 9η στη σειρά Συναδέλφισσα, με δικές του προσωπικές απόψεις και εκτιμήσεις  που σαφώς μπάζουν και φανερώνουν την υποβολιμαία πρόταση-παρέμβαση, χωρίς δυστυχώς να λάβει υπόψιν του τις άκρως αναγκαίες - υποχρεωτικές και απαραίτητες, υπηρεσιακές εισηγήσεις που είχε.
  • Να επιβάλλει ως Προϊσταμένη στο τμήμα ποιότητας και συνεχούς εκπαίδευσης την 37η στην ιεραρχία, που σαφώς βάσει των κείμενων διατάξεων δεν μπορούσε να γίνει προϊσταμένη, χωρίς δυστυχώς και εδώ καμία σχετική υπηρεσιακή εισήγηση, αλλά με δικές του προσωπικές εκτιμήσεις, που σαφώς δεν είναι η νόμιμη οδός, ΚΑΡΑΤΟΜΩΝΤΑΣ γι΄ αυτήν την επιλογή την προϊσταμένη του Γρ. Επιστασίας, μια καρατόμηση χωρίς κανένα μα κανένα αιτιολογικό και χωρίς αυτό να δικαιολογείται και να επιβάλλεται από την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, οι οποίες απεναντίας αν εφαρμόζονταν σωστά σαφώς αυτή θα παρέμενε στην θέση του προϊσταμένου.
  • και λόγω των πιέσεων που δέχεται για την θέση της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής από εξωγενείς παράγοντες, που αυτοί δεν ξέρω αν είναι και κομματικοί, σίγουρα όμως είναι της 6ης Υ.Πε, όπως και ό ίδιος μας έχει γνωστοποιήσει και για τούς οποίους σαφώς και μπαίνει μέγα και σοβαρό θέμα.

Για όλα αυτά τα ζητήματα, που σαφώς κατά την άποψή μας είναι ΜΗ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ και ΠΑΡΑΝΟΜΑ και για τα οποία ΕΞAΝΤΛΗΣΑΜΕ ΟΛΕΣ τις ενδεδειγμένες διαδικασίες, χωρίς δυστυχώς κανένα αποτέλεσμα, προχωράμε σ΄ αυτήν την κίνηση, πριν από τον δρόμο των κινητοποιήσεων, ζητώντας το αυτονόητο, την ΑΜΕΣΗ και ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ τους, στην κατεύθυνση δηλ. των προαναφερόμενων κείμενων διατάξεων και βεβαίως την διερεύνηση τυχόν σχετικών ποινικών ευθυνών των εμπλεκομένων.

Για όλα τα προαναφερόμενα είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.