Είναι ένα από τα νεοκλασικά κτίρια του κέντρου της Πάτρας που ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα γιατί στη διακοσμητική του έχει στοιχεία από την ηπειρώτικη αρχιτεκτονική.

Πρόκειται για την οικία Τζίνη, στη Μαιζώνος 97 και Αγίου Νικολάου στην Πάτρα. Είναι ένα κτίριο, σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε στο diatiritea blogspot, διώροφο κεραμοσκεπές με καταστήματα στο ισόγειο και στον όροφο. Χαρακτηρίζεται από συμμετρία και λιτότητα.

Επί της οδού Αγίου Νικολάου το ισόγειο περιλαμβάνει στοά αποτελούμενη από κολώνες απλουστευμένου δωρικού ρυθμού και είναι μορφολογικά αλλοιωμένο από βιτρίνες και επιγραφές.

Τα ανοίγματα στον όροφο παρουσιάζουν συμμετρική διάταξη και παρουσιάζουν πλαίσιο και γείσο απλής μορφής. Ο κεντρικός άξονας των όψεων τονίζεται από εξώστες με μεταλλικά φουρούσια και κιγκλίδωμα. Διακοσμητική ανάγλυφη ταινία και γείσο με κατακόρυφες ανάγλυφες διακοσμήσεις αποτελούν τη στέψη του κτιρίου.

Τα μπαλκόνια έχουν μεταλλικά φουρούσια και τα κιγκλιδώματά τους είναι αξιόλογα μορφολογικά στοιχεία. Το σπίτι ανήκε στην οικογένεια Τζίνη, ηπειρωτικής καταγωγής.

Ο Θεόδωρος Τζίνης ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας και προσωπικός φίλος του Σκουφά. Κτίστηκε το 1832, σύμφωνα με τη χρονολογία που αναγράφεται στο υπέρθυρο της εισόδου του κτιρίου. Xαρακτηρίστηκε διατηρητέο νεότερο μνημείo.