Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 115744/Ζ1/4.9.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3707/4.9.2020, τ.Β’) θα πρέπει να γίνει λήψη μέτρων και την υλοποίηση συγκεκριμένου σχεδιασμού από το Τμήμα μας, για την προστασία της ακαδημαϊκής κοινότητας και την ομαλή επαναλειτουργία των Κλινικών/Εργαστηριακών Ασκήσεων και την ολοκλήρωση του Ακαδημαϊκού Έτους.
Οι προτάσεις μας αφορούν τέσσερις άξονες: (Ι.) Κλινικές Ασκήσεις, (ΙΙ.) Εργαστηριακές Ασκήσεις, (ΙΙΙ.) Διαλέξεις Προκλινικών Ετών, (ΙV.) Βιβλιοθήκη Τμήματος-Συγγράμματα. και (V.) Εισαχθέντες 2020
Πιο συγκεκριμένα:
I. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε’ ΚΑΙ ΣΤ’ ΕΤΟΥΣ
Όσον αφορά τις Κλινικές Ασκήσεις προτείνουμε:
• Εκ περιτροπής διεξαγωγή σε υπο-ομάδες ανά Ομάδα-Κλινική Άσκηση και 2 επιμέρους υπο-ομάδες ανά ημέρα - δύο βάρδιες ημερησίως ώστε να μειωθεί δραστικά ο αριθμός των παρόντων φοιτητών της Κλινικής Άσκησης, με την διεξαγωγή εκπαιδευτικής επίσκεψης σε όλες τις βάρδιες και συμμετοχή στην κλινική πρακτική κανονικά, υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ.
• Δωρεάν παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκες, γάντια κ.ά.) σε όλους τους φοιτητές Ιατρικής, κατά την είσοδό τους στο ΠΓΝΠ, καθημερινά. Αποστολή αιτήματος στα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στον Δήμο Πατρών και στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών.
• Τα εκπαιδευτικά μαθήματα, ενημερώσεις, σεμινάρια και φροντιστήρια να γίνονται για όλη την ομάδα εξ αποστάσεως, ώστε να μην υπάρξει συγχρωτισμός σε αίθουσα/ αμφιθέατρο Κλινικής ή στο αμφιθέατρο του ΠΓΝΠ.
• Οι εφημερίες να μειωθούν, ώστε να μειωθεί και ο αριθμός των φοιτητών ανά εφημερία. Να αξιοποιηθεί και η Γενική Εφημερία του Σαββάτου, σε δύο βάρδιες. Στις εφημερίες, να υπάρχει λίστα με τους εφημερεύοντες φοιτητές, ώστε να αποτραπεί η παρουσία μη εφημερευόντων φοιτητών στους χώρους του ΠΓΝΠ.
• Αποφυγή συμμετοχής φοιτητών στο Τμήμα Διαλογής (Triage)- Ταχείας Διακίνησης (Fast Track) των ΤΕΠ του ΠΓΝΠ.
• Ειδική μέριμνα για τους φοιτητές των ευπαθών ομάδων, καθώς και εκείνων των φοιτητών όπου μέλος της οικογένειάς (όπου και διαμένουν μαζί στην Πάτρα) ανήκει στις ευπαθείς ομάδες (διευκρίνιση: δεν αναφερόμαστε σε απαλλαγή αλλά σε ειδική μέριμνα).
• Επανασχεδιασμός του πλάνου λειτουργίας του ΠΓΝΠ για COVID-19.
• Να επαναλειτουργήσουν πλήρως και αυτοτελώς η ΩΡΛ Κλινική και η Οφθαλμολογική Κλινική.
• Κοινή ημερομηνία έκδοσης και παράδοσης Βεβαίωσης Περάτωσης Σπουδών και καθορισμός κοινών ημερομηνιών Ορκωμοσίας για τους τελειόφοιτους σε όλα τα Τμήματα Ιατρικής των Ελληνικών ΑΕΙ, όπως έγινε κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
• Ύπαρξη γραπτών οδηγιών για μέτρα πρόληψης και αποστολή τους στα email των φοιτητών. Τοποθέτηση Αφισών Ενημέρωσης για μέτρα πρόληψης εντός του ΠΓΝΠ.
• Διοργάνωση εξ αποστάσεως Διάλεξης, από το Τμήμα Λοιμώξεων της Παθολογικής Κλινικής, για ενημέρωση για μέτρα πρόληψης από τους φοιτητές εντός του ΠΓΝΠ.
• Έκδοση δελτίου ενημέρωσης/οδηγιών από τη Διεύθυνση κάθε Κλινικής. Να καθοριστούν με ακρίβεια οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις και να υπάρξει λεπτομερής κατανομή των φοιτητών στις Μονάδες και τα Τμήματα της κάθε Κλινικής.
• Διενέργεια γραπτών εξετάσεων για τις Κλινικές Ασκήσεις μόνο στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου σε μικρές ομάδες και διενέργεια προφορικών εξετάσεων ανά 2 φοιτητές.
• Οι εξετάσεις των Πτυχιακών να γίνουν κανονικά.
• Έλεγχο των εισερχόμενων φοιτητών στο ΠΓΝΠ μέσω βεβαίωσης σπουδών από το Τμήμα, που να πιστοποιεί το έτος Σπουδών (Ε’ και ΣΤ’) ή έγγραφο από τη Διεύθυνση της Κλινικής, ως άδεια εισόδου. Έκδοση μέσω του Τμήματος ταυτότητας («ταμπελάκι») με τα στοιχεία του Φοιτητή το οποίο θα πρέπει να φοράει στην Ιατρική ρόμπα.
• Δωρεάν έλεγχο (test) για COVID-19 σε φοιτητές Ιατρούς, όπως σε Ιατρούς και Νοσηλευτικό Προσωπικό του ΠΓΝΠ.
• Μη λήψη απουσιών σε φοιτητές που ενημερώνουν τη Διεύθυνση της Κλινικής για εμφάνιση πιθανών συμπτωμάτων.
• Ειδική μέριμνα για φοιτητές που επιβεβαιωμένα νοσούν με COVID-19.
• Μέριμνα για καθορισμό συγκεκριμένου χώρου σε κάθε Κλινική, για ασφαλή φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των φοιτητών Ιατρικής.
• Να γίνονται οι διαλέξεις των μαθημάτων εξ αποστάσεως, καθώς ο αριθμός των φοιτητών ανά έτος υπερβαίνει το όριο των πενήντα φοιτητών ώστε να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία με τη φυσική τους παρουσία.
• Να γίνει αλλαγή της πλατφόρμας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (μέχρι τώρα γινόταν χρήση του SFB) ώστε το μάθημα να είναι πιο διαδραστικό, με δυνατότητα στους φοιτητές να αλληλεπιδρούν με το διδάσκοντα. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία e-presence, η οποία απευθύνεται στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα. Η υπηρεσία παρέχεται από τον Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (grnet). Για τη διενέργεια τηλεδιάσκεψης χρησιμποιείται το λογισμικό Zoom Client for Meetings ενώ η σύνδεση γίνεται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης του Πανεπιστημίου μας.
• Τα φροντιστήρια του ΠΠΣ να γίνουν δια ζώσης στο ανακαινισμένο αμφιθέατρο ΑΙ1 (καθώς είναι το μεγαλύτερο αμφιθέατρο του Τμήματος Ιατρικής) εφόσον μπορέσουν να τηρηθούν οι αποστάσεις μεταξύ των φοιτητών και εφόσον τοποθετηθούν αντισηπτικά διαλύματα σε όλες τις εισόδους όλων των κτηρίων του Τμήματος.
• Διενέργεια της άτυπης εξέτασης των μαθημάτων της Απαρτιωμένης Διδασκαλίας είτε δια ζώσης, με τους φοιτητές να είναι χωρισμένοι σε όλα τα ανακαινισμένα αμφιθέατρα ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις και οι νέοι κανονισμοί, είτε εξ αποστάσεως όπως διενεργήθηκαν και οι εξεταστικές του Τμήματος μας. Να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στις άτυπες εξετάσεις των μαθημάτων της Απαρτιωμένης Διδασκαλίας Ι (Εαρινό εξάμηνο) σε όλους τους φοιτητές του Δ’ έτους καθώς πέρσι δεν πραγματοποιήθηκαν άτυπες εξετάσεις.
• Προμήθεια και τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων σε όλες τις εισόδους όλων των Κτηρίων του Τμήματος καθώς και στις εισόδους των αμφιθεάτρων.

III. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
• Διενέργεια εργαστηριακών ασκήσεων δια ζώσης, με δημιουργία επιπλέον υπ-ομάδων φοιτητών για τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων και της ποσόστωσης φοιτητή ανά τ.μ. αίθουσας/εργαστηρίου – Διαίρεση των ομάδων σε υπο-ομάδες.
• Αναπλήρωση εργαστηριακών ασκήσεων που δεν αναπληρώθηκαν κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
• Να γίνουν όλα τα θεωρητικά μαθήματα στις «Κλινικές Δεξιότητες» για τα προκλινικά έτη και να γίνει αναπλήρωση των πρακτικών στο επόμενο εξάμηνο για όλους τους φοιτητές.
• Προμήθεια και τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων σε όλες τις εργαστηριακές αίθουσες.
• Προμήθεια και τοποθέτηση σαπουνιού και χαρτιών υγιεινής σε όλους τους χώρους Υγιεινής του Τμήματος.
• Δωρεάν παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα και γάντια) σε όλους τους φοιτητές Ιατρικής που συμμετέχουν σε εργαστηριακή άσκηση.
• Μη λήψη απουσιών σε φοιτητές που ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Εργαστηρίου ή τον Υπεύθυνο Εργαστηριακής Άσκησης, για εμφάνιση πιθανών συμπτωμάτων.
• Ειδική μέριμνα για φοιτητές που επιβεβαιωμένα νοσούν με COVID-19.

IV. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

• Να επαναλειτουργήσει μόνο ο χώρος του Αναγνωστηρίου της Ιατρικής Βιβλιοθήκης, με αφαίρεση καθισμάτων και θέσπιση μέγιστου αριθμού φοιτητών εντός.
• Η δυνατότητα δανεισμού συγγραμμάτων από τη Βιβλιοθήκη να πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού με τους υπαλλήλους της Ιατρικής Βιβλιοθήκης.
• Να υπάρξει αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας και την Υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ» για έγκαιρο σχεδιασμό δήλωσης και διανομής των συγγραμμάτων του Χειμερινού εξαμήνου.

V. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥ 2020
• Να διοργανωθεί εβδομάδα γνωριμίας των φοιτητών με το Τμήμα Ιατρικής. Συγκεκριμένα, την περίοδο 5 – 9 Οκτωβρίου να προσέλθουν οι φοιτητές δια ζώσης χωρισμένοι σε πέντε ομάδες (μία ομάδα θα προσέρχεται ανά μέρα). Κατά την εβδομάδα εκείνη οι νέοι φοιτητές να ενημερωθούν από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στη διδασκαλία των μαθημάτων του Α’ Εξαμήνου, το Διδασκαλείο ξένων γλωσσών, από Εκπρόσωπο της Κεντρικής Γραμματείας του Τμήματος, Εκπρόσωπο της Ιατρικής Βιβλιοθήκης, Εκπρόσωπο της Φοιτητικής Μέριμνας και την Πρόεδρο του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής. Μετά το πέρας της ενημέρωσης οι φοιτητές να χωριστούν σε τέσσερις ομάδες και να γίνει ξενάγηση σε όλους τους χώρους του Τμήματος.