«Τα φορολογικά έσοδα του μηνός Αυγούστου ήταν πολύ καλύτερα του αναμενομένου», σημειώνει σε δήλωσή του ο Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στο ύψος των εσόδων της αρχικής πρόβλεψης του προϋπολογισμού του 2020 και ήταν κατά 400.000.000 περισσότερα από τις επικαιροποιημένες μηνιαίες εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας. «Είναι δηλαδή 400.000.000 πάνω σε σχέση με τις προβλέψεις μας, που έχουν λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας».

Ανακοινώνοντας τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το οκτάμηνο, ο κ. Σκυλακάκης σημείωσε:

«Η επίδοση αυτή έχει προφανώς και κάποια συγκυριακά χαρακτηριστικά, όμως με βεβαιότητα αντανακλά στη διατήρηση της κουλτούρας πληρωμών των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων και στην αυξημένη ρευστότητα που έχει επιτευχθεί στην οικονομία με τα πολλαπλά μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση. Δεν αλλάζει τις προβλέψεις μας για μειωμένα έσοδα στους επόμενους μήνες, είναι όμως μια αχτίδα αισιοδοξίας σε μια δύσκολη εποχή», τόνισε επίσης ο Θ. Σκυλακάκης.