Έως και το 50% φτάνουν οι απώλειες του φοιτητικού δυναμικού των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από το ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Η πτώση των βάσεων και η εισαγωγή φοιτητών που κατορθώνουν να μπουν σε μία σχολή, χωρίς όμως να έχουν το απαιτούμενο γνωστικό επίπεδο για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, κοστίζει.

Έτσι σε πολλά από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών βλέπει κανείς εμφανή μείωση των σπουδαστών από έτος σε έτος, ενώ υπάρχουν σχολές που οι φοιτητές είναι τουλάχιστον οι μισοί από αυτούς που ξεκίνησαν την πρώτη χρονιά.

Πρόκειται για παιδιά ή και ενήλικες που μπόρεσαν να περάσουν σε μία σχολή γράφοντας έναν αρκετά μικρό βαθμό, εκμεταλλευόμενοι την πτώση των βάσεων ή αξιοποίησαν κάποιες δυνατότητες που δίνονται από την πολιτεία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από Εσπερινά Λύκεια ή και Τεχνικές Σχολές.

Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια σε διάφορα τμήματα από την σχολή των Μαθηματικών, της Φιλολογίας, της Φαρμακευτικής ή ακόμα και σε σχολές όπου οι βάσεις παραμένουν υψηλές, έχοντας όμως περάσει σε αυτές μέσω των ευνοϊκών ρυθμίσεων (βλέπει Ιατρική).

Σύμφωνα με ακαδημαϊκούς ένα μεγάλο ποσοστό των σπουδαστών που εισέρχονται στις σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών, αδυνατεί να συνεχίσει τις σπουδές του και από ένα σημείο και μετά τα παρατάει.

Άλλοι πάλι συνεχίζουν μένοντας όμως αιώνιοι φοιτητές μέχρι να πάρουν το πτυχίο τους ή βγαίνουν στην αγορά εργασίας με ένα χαρτί που σπάνια θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το όλο θέμα δεν παρατηρείται φυσικά μόνο στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά και σε άλλα μεγάλα Ακαδημαϊκά ιδρύματα και αποτελεί απόρροια του όλου εκπαιδευτικού μας συστήματος, με το κράτος και την πολιτεία να αδυνατεί να προχωρήσει σε ριζικές λύσεις.

Λύσεις που χρειάζονται για να παύσει η υποβάθμιση της ποιότητας των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.