Στην τοποθεσία «Βαλτσόρεμα Ευήνου» μεταξύ Κάτω Χρυσοβίτσας Θέρμου και Αχλαδόκαστρου Ναυπακτίας θα συναντήσουμε μια γραφική γέφυρα.

Με την χάραξη του οδικού δικτύου το 1953 από το Θέρμο για Διασελάκι-Πέρκο-Περίστα ή Θέρμο-Αχλαδόκαστρο-Πλάτανος,η γέφυρα μεταφέρθηκε από τη Λαμία με πρωτοβουλία του στρατηγού Αθανασίου Στράγγου από τον Πέρκο και του υπουργού Ιωάννη Νικολίτσα.

Σταμάτησε να εξυπηρετεί τα διερχόμενα οχήματα το 2000, με την κατασκευή της νέας τσιμεντένιας γέφυρας στην ίδια τοποθεσία. Aποτελεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς για τους επισκέπτες του Εύηνου.

Πέρα από αυτό, όμως, η περιοχή είναι εξαίρετου φυσικού κάλλους.

Το σημείο αυτό αποτελεί σημείο εκκίνησης διαδρομών Rafting και Kayak, όπως και μιας πεζοπορικής διαδρομής που οδηγεί στο μεσαιωνικό γεφύρι της Αρτοτίβας πιο κάτω και από εκεί στην Κάτω Χρυσοβίτσα.


Η παλιά γέφυρα στο Βαλτσόρεμα Ευήνου