Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΜΚΟ, στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, υλοποιεί το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + KA1 , «Foster», “Follow me, like me, share my ideas, tweet”, στα Σελιανίτικα Αχαΐας ,από  04-12  Σεπτεμβρίου 2020. 

Το πρόγραμμα αυτό δίνει την ευκαιρία σε 43 νέους και νέες από 8 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Λιθουανία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Σερβία) να ζήσουν μαζί για 8 ημέρες στα Σελιανίτικα Αχαΐας, να ανταλλάξουν γνώση και εμπειρίες για τα κοινωνικά μέσα.

Ο σκοπός του project είναι να αποκτήσουν οι νέοι μας κοινωνικές, επικοινωνιακές και ψηφιακές δεξιότητες, απαραίτητες και χρήσιμες για την προσωπική εξελιξη,  και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και ανέλιξη, μέσα από τη χρήση των κοινωνικών μέσων δια δικτύωσης, χρησιμοποιώντας δραστηριότητες – εργαστήρια Τέχνης, μη τυπικής μάθησης. 

Το πρόγραμμα “FOSTER” περιλαμβάνει ομαδικες και διαδραστικές δραστηριότητες  για τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή των νέων Ευρωπαίων. Οι νέοι χωρισμένοι σε ομάδες συζητούν, ενημερώνονται για την αρνητική και θετική χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Επίσης, συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν στα εργαστήρια βίντεο και πληροφορικής, flashmob, μουσικής, χορού και ζωγραφικής.Επίσης, στις 08.09.2020 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, όπου έγινε ξενάγηση και διαδραστικό παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού με ψηφιακά μέσα. Ακολούθησε περίπατος και ξενάγηση στο κέντρο της πόλης της Πάτρας.

Οι συμμετέχοντες στην ανταλλαγή νέων, ηλικίας 18-26 ετών, σχηματίζουν ομάδες ανά χώρα, αποτελούμενες από 1 αρχηγό και 4 νέους/νέες. Όλοι οι νέοι συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση και οργάνωση του project: από την προετοιμασία κατά τη διάρκεια της APV συνάντησης, μέχρι την υλοποίηση, αξιολόγηση, διάδοση του προγράμματος, ώστε να ωφεληθούν τα μέγιστα από αυτό το πρόγραμμα, να αποκτήσουν την Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, να αποκτήσουν δεξιότητες, γνώση και ευρωπαϊκές εμπειρίες συμμετέχοντας σε αυτό.