Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. (τον αρμόδιο ενιαίο κατασκευαστικό φορέα του ελληνικού κράτους, για όλες τις δημόσιες κτιριακές υποδομές), κ. Αθανάσιο Γιάνναρη πραγματοποίησε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος την Τετάρτη 02/09/2020.

     Η συνάντηση στην οποία συζητήθηκαν και μία σειρά άλλα σχετικά με τις αρμοδιότητες της εταιρείας ζητήματα (όπως το θέμα του σχολείου της Ψωφίδας) κυριάρχησε η πορεία των διαδικασιών για την κατασκευή του νέου Νηπιαγωγείου Καλαβρύτων.

Το Νηπιαγωγείο Καλαβρύτων είναι λειτουργικά 3/θέσιο στο οποίο λειτουργεί Ολοήμερο Τμήμα και Τμήμα Ένταξης. Αυτή τη στιγμή το Νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων. Χρησιμοποιεί μόνο δύο (2) αίθουσες με αποτέλεσμα να γίνεται συνδιδασκαλία. Όσον αφορά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, δεν υπάρχουν βοηθητικοί χώροι για την προετοιμασία των γευμάτων και την χαλάρωση των παιδιών. Επίσης για το Τμήμα Ένταξης δεν υπάρχει ξεχωριστός χώρος, ώστε να γίνεται εξατομικευμένη διδασκαλία των μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Συνεπώς η υπάρχουσα κτιριακή υποδομή δεν εξυπηρετεί τη λειτουργικότητα ενός Νηπιαγωγείου με τρία (3) πρωινά τμήματα, Ολοήμερο Τμήμα και Τμήμα Ένταξης και η επίλυση του θέματος των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι αναγκαία και επιτακτική.

     Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Καλαβρύτων λαμβάνοντας υπόψη του σχετική ενημέρωση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ 2014-2020 σχετικά με ανοιχτή πρόσκληση με θέμα την κατασκευή Νέων Σχολικών Κτιρίων, προέβη σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες (αποτυπώσεις, τακτοποιήσεις και νομιμοποιήσεις σχολικών κτιρίων, τοπογραφικά διαγράμματα, χορήγηση απαραίτητων εγκρίσεων από Δ/νση Εκπαίδευσης, προετοιμασία φακέλου) για τη σύνταξη και υποβολή του σχετικού αιτήματος στις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.»  για την εκπόνηση μελέτης και κατασκευής του «Νέου 3/θεσιου Νηπιαγωγείου Καλαβρύτων».

     Ο κ. Γιάνναρης αφού εξαίρεσε την αρτιότητα και την πληρότητα του φακέλου ενημέρωσε τον κ. Δήμαρχο για την ολοκλήρωση της μελέτης και της υποβολή της στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020» η οποία προβλέπει την κατασκευή ενός πρότυπου 3/θ Νηπιαγωγείου, με αίθουσα Τμήματος Ένταξης, Ολοήμερο Τμήμα και πλήρως εξοπλισμένη Αίθουσα Τραπεζαρίας.

   Ο κ. Δήμαρχος ευχαρίστησε τον κ. Γιάνναρη, δεσμεύτηκε για την αγαστή συνεργασία των υπηρεσιών και εξέφρασε την πεποίθηση του ότι το σημαντικό αυτό έργο για τα παιδιά και τους γονείς των Καλαβρύτων θα αποτελέσει ορόσημο και πιλότο για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών και υπηρεσιών στο σύνολο της επαρχίας Καλαβρύτων.