Δεν υπάρχει αμφιβολία, τα τελευταία κυρίως χρόνια, ότι οι ξένες γλώσσες αποτελούν το διαβατήριο για το επιστημονικό και επαγγελματικό ταξίδι στη ζωή, κυρίως επειδή διευκολύνουν την παγκόσμια επικοινωνία, ξεκλειδώνοντας πηγές πληροφόρησης.

Δύο από τις γλώσσες που έχουν αποδειχτεί πως ανοίγουν επαγγελματικούς ορίζοντες είναι αυτές των Γερμανικών και των Αγγλικών, με τον κοινό παρανομαστή και στις δύο περιπτώσεις να είναι ο χώρος, εκείνο το κέντρο που δεν διδάσκει απλώς, αλλά μέσα από τη θεμελίωση των βασικών και πρωταρχικών γνώσεων κάνει τις ξένες γλώσσες να γίνουν... γνωστές, όχι απλά ως εφόδιο αλλά ως συνώνυμο της εξέλιξης, εμβαθύνοντας παράλληλα στα μυστικά της ρομποτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται το Κέντρο Γερμανικής Γλώσσας ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ (sdpatras) καθώς από το 2000 βρίσκεται στην κορυφή με πολυετή πείρα και εξειδικευμένους καθηγητές.


Στόχος του είναι η εκμάθηση των Γερμανικών να γίνεται ένα ταξίδι εξερεύνησης και όχι μια υποχρέωση με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται να είναι κυρίως επικοινωνιακή.

Τόσο τα επιλεγμένα βιβλία όσο και το επιπλέον υλικό χρησιμοποιείται μέσω του διαδραστικού πίνακα και του διαδικτύου.

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκμάθηση, εμπέδωση, χρήση του λεξιλογίου με τέτοιο τρόπο ώστε ο κάθε μαθητής να προσαρμόζεται εύκολα ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του.

Το πρόγραμμα του ”Sprachzentrum für Deutsch” (SD) είναι ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται σε όλες τις ανάγκες. Έτσι τμήματα λειτουργούν όλη την ημέρα και χωρίζονται σε κανονικής διάρκειας, εντατικά και υπερεντατικά (κάλυψη ενός επιπέδου σε 8 μήνες).

Μαθήματα γίνονται για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (παιδικά από A΄ Δημοτικού, Νεανικά, Ενηλίκων αρχαρίων και προχωρημένων) και αφορούν όλα τα επίπεδα. Προσφέρονται επίσης δωρεάν επαναληπτικά μαθήματα ατομικά ή κατά τμήμα, ανάλογα με τις ανάγκες.

Σε περίπτωση που λείψετε από ένα μάθημα ενημερώνεστε με e-mail για την ύλη και τις ασκήσεις στο σπίτι. Αν χρειαστεί να λείψετε για περισσότερα μαθήματα, έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα μέσω skype ή δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων αναπλήρωσης.


Από το 2009 στο κέντρο λειτουργούν τμήματα Αγγλικών για όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα με άμεσο στόχο την ουσιαστική εκμάθηση της γλώσσας μέσα από πλούσιο υλικό και ευέλικτα προγράμματα.

Το sdpatras όμως δεν επαναπαύεται και προχωρά πάντα ένα βήμα παραπέρα προσπαθώντας να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες.

Αυτός είναι και ο λόγος που αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κλάδο της ρομποτικής ο οποίος προσφέρει νέες γνώσεις και δεξιότητες στους μαθητές με τη βοήθεια διάφορων εκπαιδευτικών πακέτων.

Έχοντας την έδρα του στο κέντρο της πόλης το sdpatras σας περιμένει να γνωρίσετε τους ανθρώπους του από κοντά, να εκφράσετε τις ανάγκες σας και να διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι γιατί η φιλοσοφία του ξεχωρίζει απ' τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά κέντρα.


Info:

Διεύθυνση: Παντανάσσης 33, Πάτρα

Facebook: Γερμανικά Καγγελάρης, Αγγλικά

Site: https://sdpatras.gr/