Ένα σημαντικό «βήμα» προς τα εμπρός για την αξιοποίηση του πρώην εργοστασιακού συγκροτήματος  Λαδόπουλου, στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας, πραγματοποίησε κατά τη συνεδρίασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, καθώς ενέκρινε τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με απονομή χρηματικών βραβείων με τίτλο «Μελέτη για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.» συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

Το έργο θα ενταχθεί στο Ετήσιο Επενδυτικό  Πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 2020-2021 της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας.

Βασικός στόχος, σύμφωνα με την εισήγηση, είναι να αναπτυχθεί ένα σύγχρονο και βιώσιμο κτιριακό συγκρότημα, που θα ενσωματώνει το ιστορικό παρελθόν της περιοχής, θα αξιοποιεί - στο μέτρο του δυνατού - τα υφιστάμενα βιομηχανικά κτίρια, υψηλής αρχιτεκτονικής σημασίας, θα συνδέεται με το παραλιακό μέτωπο και με τον αστικό ιστό, θα καλύπτει μέρος των κοινωφελών αναγκών της πόλης και θα αξιοποιεί νέες τεχνολογίες, έχοντας ως τελικό στόχο το ακίνητο να αποτελέσει ένα νέου υπερτοπικό τοπόσημο και πόλο έλξης για την πόλη της Πάτρας, συμβολίζοντας τη μετάβαση σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο.

Αντικείμενο του διαγωνισμού, του οποίου φορέας υλοποίησης θα είναι το Περιφερειακό Ταμείο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είναι η διατύπωση και κατάθεση ιδεών που θα συμβάλλουν στη βέλτιστη αξιοποίηση και ανάπτυξη της πρώην Χαρτοποιίας Λαδόπουλου, αφού διερευνηθούν όλα τα τοπικά δεδομένα και δεσμεύσεις (πολεοδομικά, αρχαιολογικά, ιστορικά κλπ.), ενώ οι μελετητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι προτάσεις τους θα πρέπει να είναι τεχνικά και οικονομικά ρεαλιστικές. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, πρόκειται να απονεμηθούν πέντε βραβεία, το πρώτο: 22.400 ευρώ, το δεύτερο: 19.200 ευρώ, το τρίτο: 16.000 ευρώ, το τέταρτο 12.800 ευρώ και το πέμπτο 9.600 ευρώ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

Εξάλλου, κατά τη συνεδρίαση, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την προένταξη της μελέτης για την προστασία και αποκατάσταση παράκτιας ζώνης από το Ρίο έως τον Άγιο Βασίλειο στο ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο με 100.000 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).

Με τον τρόπο αυτό θα εκπονηθεί ένα σύνολο ερευνητικών εργασιών τοπογραφικών αποτυπώσεων, θαλάσσιων βυθομετρήσεων, καθώς και εκπόνησης Γεωτεχνικής μελέτης, Ακτομηχανικής και σύνταξης μελέτης Τεχνικού Έργου Προστασίας και Αναπλήρωσης της παράκτιας ζώνης. Πρόκειται για  μελέτες που είναι απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι  εκτεταμένες ζημιές στο παραλιακό μέτωπο, που -όπως είναι γνωστό- έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς, εξέτασης της διάβρωσης των ακτών, η παράκτια ζώνη παρουσιάζει μεγάλη επικινδυνότητα για ατυχήματα τόσο στα διερχόμενα αυτοκίνητα, όσο και στους πολίτες. 

Από την εκπόνηση των μελετών θα προκύψει ο σχεδιασμός των τεχνικών παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να γίνουν για την αντιστήριξη των υποδομών οδοποιίας, αλλά  και για την προστασία και αναπλήρωση της παράκτιας ζώνης.

ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κατά την ίδια συνεδρίαση ελήφθησαν και άλλες σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, όπως η έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης έργου με τίτλο «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας”», προϋπολογισμού 234.000 ευρώ, η έγκριση δημοπράτησης τεσσάρων υποέργων της μελέτης «Οριοθέτηση και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα της Π.Ε. Αχαΐας» με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 1,8 εκ. ευρώ, καθώς και τροποποιήσεις / βελτιώσεις έργων που αφορούν στην συντήρηση του επαρχιακού δικτύου και την αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων.