Το Κλαδικό Συνδικάτο ΟΤΑ ν. Αχαΐας καλεί όλους τους εργαζόμενους στα κοινωφελή σε στάση εργασίας την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα από 10:00 π.μ έως 12:00 καθώς και στη συγκέντρωση-παράσταση διαμαρτυρίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση  (στην Ν.Ε.Ο στον Κρόνο) στις 10:30 π.μ.