Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ (πρώην γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής) Άγγελος Τσιγκρής, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τα έργα βελτίωσης των υποδομών του καταστήματος κράτησης Αγίου Στεφάνου της Πάτρας. 

Σύμφωνα με την ερώτηση του Αχαιού βουλευτή

«Το κατάστημα κράτησης του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας κατασκευάστηκε το έτος 1978, με αποτέλεσμα οι υποδομές του να έχουν επιβαρυνθεί από το χρόνο και την έλλειψη ουσιαστικής συντήρησης. 

Ειδικότερα, οι συνθήκες εργασίες των υπαλλήλων της εξωτερικής φρουράς θα μπορούσαν να  χαρακτηριστούν αναξιοπρεπείς και οι υποδομές επικίνδυνες για τη σωματική τους ακεραιότητα. 

Οι εκτεταμένες φθορές στις υποδομές του καταστήματος κράτησης δεν περιορίζονται στους χώρους της εξωτερικής φρουράς, αλλά επεκτείνονται στο κεντρικό κτίριο, τον υποσταθμό ηλεκτροδότησης και το μαγειρείο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο βελτίωσης των υποδομών του  καταστήματος που δρομολογήθηκε με την υπ´ αριθμ. 4452/12.11.2004 απόφαση του τότε αρμόδιου Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1713Β΄/18.11.2004), παραμένει μέχρι και σήμερα ανολοκλήρωτο. 

Συγκεκριμένα, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, η ανακατασκευή των εξωτερικών σκοπιών και η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού του υποσταθμού μέσης τάσης στο κατασκευασμένο κτίριο». 

Συγκεκριμένα, ο Αχαιός βουλευτής ρωτάει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σε ποιες ενέργειες θα προβεί με σκοπό: α) την αναβάθμιση των υποδομών του καταστήματος κράτησης του Αγίου Στεφάνου Πάτρας και β) την άμεση ολοκλήρωση των έργων που δεν έχουν ολοκληρωθεί.